Dostawy brykietu z trocin drzewnych wraz z rozładunkiem w DPS Biskupice w ilości 40 ton od Października 2007r. do 31 Grudnia 2007r.

Dostawy brykietu z trocin drzewnych wraz z rozładunkiem w DPS Biskupice w ilości 40 ton od Października 2007r. do 31 Grudnia 2007r.

Biskupice, dnia 06.11.2007r.


DPS - ZP 3200/5/2007


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 93ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r., Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami) zamawiający unieważnia postępowanie na dostawę brykietu z trocin drzewnych wraz z rozładunkiem
w DPS Biskupice.

Uzasadnienie:

W postępowaniu na dostawę brykietu z trocin drzewnych wraz z rozładunkiem prowadzonym w trybie zapytania o cenę zostały złożone dwie oferty.

Oferta Agrocent - B, ul. Sieradzka 122, 98-270 Złoczew została przez zamawiającego odrzucona. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli w postępowaniu prowadzonym
w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu.

Wobec odrzucenia jednej z dwóch złożonych ofert postępowanie należy unieważnić.

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  08‑11‑2007 14:20:24
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
08‑11‑2007 14:20:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive