Statystyki


Tytuł Autor Ilość
INFORMACJE PODSTAWOWE Sławomir Janiak 50884
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE REALIZOWANE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH / PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Sławomir Janiak 33542
Przetarg nieograniczony Agnieszka Poper 33345
Zawiadomienie o wyborze oferty Sławomir Janiak 30545
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na 'Dostawy artykułów przeznaczonych na paczki dla dzieci pracowników Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Sławomir Janiak 30497
REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH Sławomir Janiak 30242
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami Sławomir Janiak 29812
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami Sławomir Janiak 29515
Zamówienie publiczne 'Remont Pawilonu C Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach' - Przetarg nieograniczony Sławomir Janiak 29169
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami Sławomir Janiak 28705
Odpowiedź na zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - Remont Pawilonu 'C' Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Sławomir Janiak 28541
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Sławomir Janiak 27768
Dostawy brykietu z trocin drzewnych (postępowanie nr 2) Sławomir Janiak 26879
Informacja o ogłoszeniu o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych Sławomir Janiak 26838
Zamówienie publiczne Dostawy artykułów spożywczych Agnieszka Poper 26674