Statystyki


Tytuł Autor Ilość
INFORMACJE PODSTAWOWE Sławomir Janiak 41959
Przetarg nieograniczony Agnieszka Poper 33322
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE REALIZOWANE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH / PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Sławomir Janiak 31941
Zawiadomienie o wyborze oferty Sławomir Janiak 30542
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na 'Dostawy artykułów przeznaczonych na paczki dla dzieci pracowników Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Sławomir Janiak 30459
REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH Sławomir Janiak 30110
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami Sławomir Janiak 29801
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami Sławomir Janiak 29477
Zamówienie publiczne 'Remont Pawilonu C Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach' - Przetarg nieograniczony Sławomir Janiak 29140
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami Sławomir Janiak 28697
Odpowiedź na zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - Remont Pawilonu 'C' Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Sławomir Janiak 28520
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Sławomir Janiak 27748
Dostawy brykietu z trocin drzewnych (postępowanie nr 2) Sławomir Janiak 26838
Informacja o ogłoszeniu o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych Sławomir Janiak 26804
Zamówienie publiczne Dostawy artykułów spożywczych Agnieszka Poper 26638