Statystyki


Tytuł Autor Ilość
INFORMACJE PODSTAWOWE Sławomir Janiak 42703
Przetarg nieograniczony Agnieszka Poper 33323
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE REALIZOWANE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH / PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Sławomir Janiak 32013
Zawiadomienie o wyborze oferty Sławomir Janiak 30542
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na 'Dostawy artykułów przeznaczonych na paczki dla dzieci pracowników Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Sławomir Janiak 30461
REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH Sławomir Janiak 30118
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami Sławomir Janiak 29802
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami Sławomir Janiak 29481
Zamówienie publiczne 'Remont Pawilonu C Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach' - Przetarg nieograniczony Sławomir Janiak 29141
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami Sławomir Janiak 28697
Odpowiedź na zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - Remont Pawilonu 'C' Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Sławomir Janiak 28522
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Sławomir Janiak 27748
Dostawy brykietu z trocin drzewnych (postępowanie nr 2) Sławomir Janiak 26840
Informacja o ogłoszeniu o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych Sławomir Janiak 26807
Zamówienie publiczne Dostawy artykułów spożywczych Agnieszka Poper 26641