Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

w przetargu nieograniczonym rozstrzygniętym w dniu 17 Lipca 2007 r. - w sprawie:

Przystosowanie Pawilonu "B" dla osób niepełnosprawnych wraz z małą architekturą na terenie Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

W skład przedmiotu zamówienia wchodzą:

1. Budowa drogi dojazdowej przeciwpożarowej,

2. Budowa ciągów komunikacyjnych dla potrzeb Pawilonu "C",

3. Montaż nowej bramy wjazdowej,

4. Przebudowa schodów zewnętrznych w Pawilonie "B",

5. Budowa platformy dla osób niepełnosprawnych w Pawilonie "B",

6. Budowa chodnika do platformy w Pawilonie "B".

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji dołączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 14 września 2006r. Nr 164, poz. 1163 wraz z późniejszymi zmianami) unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.

UZASADNIENIE

Zamawiający, Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach ogłosił przetarg nieograniczony o zamówienie publiczne w sprawie "Przystosowanie Pawilonu "B" dla osób niepełnosprawnych wraz z małą architekturą na terenie Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach". Na w/w zadanie zamawiający przeznaczył kwotę 294 000,00 zł
(słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych). W dniu 12 Lipca o godz. 10:00 dokonał otwarcia ofert zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Ofertę złożyła tylko jedna firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "MARK-BUD" Sp. z o.o. Cena złożonej oferty 357 739,85 (brutto). Zamawiający nie posiada więcej środków w budżecie, które mógłby przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia publicznego. Zatem zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych należy unieważnić postępowanie, gdyż cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
.

Od niniejszego rozstrzygnięcia oferentowi przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  19‑07‑2007 09:01:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  19‑07‑2007 09:01:23
Data ostatniej aktualizacji:
19‑07‑2007 09:01:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie