Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości w Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń


 

 

ZARZĄDZENIE NR 36/2021

 

DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH

z dnia 14 grudnia 2021 r.

w sprawie wdrożenia w procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości
oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

 

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 1 ppkt. l Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach stanowiącego załącznik do Uchwały nr 576/2018 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 18 września 2018 roku zarządzam, co następuje:

§ 1. Wdrażam w Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach procedurę zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1.

§ 2. 1. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Domu Pomocy Społecznej
w Biskupicach.

2. Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach zobowiązani są do zapoznania się
z procedurą i podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z jej przepisami. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

DYREKTOR

(-) Sławomir Janiak

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 37/2021

 

DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH

z dnia 14 grudnia 2021 r.

w sprawie powołania zespołu do realizowania zadań zapewniających funkcjonowanie systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom
w Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

 

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 1 ppkt. l Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach stanowiącego załącznik do Uchwały nr 576/2018 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 18 września 2018 roku zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Powołuję Zespół do realizacji zadań zapewniających sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom w Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach, zwanym dalej Domem w składzie:

 

         1) Małgorzata Biniek - Łukomska

         2) Małgorzata Szymala

 

2. Zadaniem zespołu jest:

  1. przyjmowanie zgłoszeń/sygnalizacji,
  2. prowadzenie rejestru zgłoszeń/sygnalizacji,
  3. zapewnienie rozpatrzenia każdego zgłoszenia,
  4. spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby dokonującej zgłoszenia,
    w szczególności udzielenie odpowiedzi,
  5. zapewnienie poufności osobie dokonującej zgłoszenia,
  6. Zapewnienie bezstronności podczas prowadzenia postępowań,
  7. prowadzenie kampanii informacyjnych wśród pracowników Domu zmierzających do utrwalenia pozytywnego postrzegania działań we zakresie zgłoszeń/sygnalizacji oraz propagowania postawy obywatelskiej odpowiedzialności,
  8. uzgadnianie wniosków o rozwiązanie umowy o pracę z inicjatywy pracodawcy – udzielenie informacji o przysługującej ochronie związanymi z działaniami sygnalizacyjnymi.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Administratorowi do spraw pracowniczych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

DYREKTOR

(-) Sławomir Janiak

 

 
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
249KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
20KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx KARTA ZGŁOSZENIA (Załacznik do Karty Informacyjnej)
11‑01‑2022 10:03:21
Dokument w formacie .docx (Microsoft Word)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
13KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
13KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
21KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Biniek - Łukomska , w dniu:  11‑01‑2022 09:47:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  11‑01‑2022 09:47:23
Data ostatniej aktualizacji:
11‑01‑2022 10:21:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie