Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na 'Dostawy artykułów przeznaczonych na paczki dla dzieci pracowników Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na 'Dostawy artykułów przeznaczonych na paczki dla dzieci pracowników Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Biskupice, dnia 23-11-2007

Numer sprawy: DPS-ZP 3200 / 6 / 2007

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

w przetargu nieograniczonym rozstrzygniętym w dniu 23 Listopada 2007 r. - w sprawie:

Dostawa artykułów przeznaczonych na paczki dla dzieci pracowników Domu Pomocy Społecznej
w Biskupicach

W skład przedmiotu zamówienia wchodzą:

Dostawa produktów spożywczych posortowanych w 42 paczki (skład wg spisu poniżej) zapakowane w torby świąteczne i dostarczone do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Lp.

Artykuły spożywcze (skład paczki)

1


Ptasie mleczko waniliowe Wedel 450 g - 1 szt.

2


Bombonierka MERCI 250 g - 1 szt.

3


Cukierki czekoladowe Wedel mieszanka świąteczna 600 g - 1 szt.

4


Biszkopty z galaretką "SAN" 136 g - 1 szt.

5


Paluszki Beskidzkie 265 g serowo-cebulowe - 1 szt.

6


Kakao rozpuszczalne Puchatek z gadżetem - 1 szt.

7


Kinder Bueno 43g - 2 szt

8


Grześki w czekoladzie - 2 szt

9


Baton 3 BIT - 1 szt.

10


Baton KIT KAT - 1 szt.

11


Baton LION - 1 szt.

12


Baton MARS - 1 szt.

13


Chałwa "ODRA" waniliowa 100 g - 1 szt.

14


Guma MAMBA - op. zbiorcze (6 szt. gum rozpuszczalnych) - 1szt.

15


Draże "Kamyki orzechowe" Jutrzenka 100 g - 1 szt.

16


Herbatniki HIT 250 g - 1 szt.

17


Wafel Knoppers 250 g - 3 szt

18


Czekolada mleczna Wedel 100 g - (świąteczna) - 1 szt.

19


Czekolada WEDEL z nadzieniem 100g (świąteczna) - 1 szt.

20


Kinder Chocolate 100 g - 2 szt

21


Lizak CHUPA-CHIPS - 5 szt

22


Mentos MINI (owocowe) - 2 szt

23


Nimm 2 śmiejżelki 100 g - 1 szt.

24


Wafle familijne JUTRZENKA śmietankowe - 180 g - 1 szt.

25


Coca Cola puszka 0,33 l - 1 szt.

Szczegółowy sumaryczny zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji dołączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Rolniczo - Handlową Spółdzielnię Pracy "ZOAPIS"

98-200 SIERADZ, UL. P.O.W. 64 a

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta złożona przezRolniczo - Handlową Spółdzielnię Pracy "ZOAPIS" uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagalne warunki stawiane oferentom, kwota zaproponowana przez oferenta mieści się w wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia.

Wykonawca zaproponował w swojej ofercie:

CENĘ:

WARTOŚĆ brutto 3 306,24 zł

Uzyskał wartość punktową: 5,00 pkt

Sumaryczna ilość punktów otrzymana przez Rolniczo - Handlową Spółdzielnię Pracy "ZOAPIS": 5,00 pkt

Oferty w przetargu nieograniczonym złożyli:

Lp.

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

"CENA"

(maksymalna ilość pkt. 5,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 5,00)

1.

P.P.H.U. "MARTOM", Tomasz Stasiak

Zbiersk Cukrownia 38/2,
62 - 830 ZBIERSK

4,77

4,77

2.

"BRACIA LĘDZION" Grzegorz Lędzion, Zbigniew Lędzion

Ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź

4,50

4,50

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie została odrzucona żadna z oferta złożonych przez wykonawców.

Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 14 września 2006 r. Nr 164, poz. 1163 wraz z późniejszymi zmianami) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  23‑11‑2007 12:41:43
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  23‑11‑2007 12:41:43
Data ostatniej aktualizacji:
23‑11‑2007 12:41:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie