Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawy brykietu z trocin drzewnych wraz z rozładunkiem w DPS Biskupice w ilości 35 ton

Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawy brykietu z trocin drzewnych wraz z rozładunkiem w DPS Biskupice w ilości 35 ton Dostawy od grudnia 2008r. do 28 lutego 2009r.

Biskupice, 2008-12-22

Numer sprawy: DPS - ZP 3200/12/2008

ZAWIADOMIENIE

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę rozstrzygniętym w dniu 22 grudnia 2008r. - w sprawie:

DOSTAWY BRYKIETU Z TROCIN DRZEWNYCH WRAZ Z ROZŁADUNKIEM W DPS BISKUPICE

CPV 09111400-4 (Paliwa drzewne)

PKWiU 20.10.40 - 05.30 (Brykiety z trocin)

1. wartość opałowa 18 MJ/kg

2. wilgotność 8 - 15 %

3. Granulacja brykietu - średnica do 8 cm

4. Opakowania zbiorcze po 25-35 kg

5. termin płatności - 30 dni od daty dostawy koksu i wystawienia faktury,

6. Transport - Własny Dostawcy na teren DPS Biskupice,

  1. wielkość i terminy poszczególnych dostawach - określa Zamawiający.

W ilości 35 ton

W okresie od Grudnia 2008r. do 28 Lutego 2009r.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji dołączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:


Brykiet Kije sp. z o.o. ul. Chłapowskiego 55, 63-400 ostrów wielkopolski


UZASADNIENIE WYBORU OFERTY

Oferta złożona przez wybranego dostawcę spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami do ww. dokumentów oraz kwota zaproponowana przez oferenta mieści się w wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia.

Wykonawca zaproponował w swojej ofercie:

CENĘ:

CENA NETTO 350,00 zł za 1 tonę

VAT 77,00 zł za 1 tonę

CENA BRUTTO 427,00 za 1 tonę

Uzyskał wartość punktową: 5,00 pkt

Sumaryczna ilość punktów otrzymana przez Brykiet Kije sp. z o.o. .: 5,00 pkt

Oferty w przetargu nieograniczonym złożyli i uzyskali wartość punktową:

Nr oferty.

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

"CENA"

(maksymalna ilość pkt. 5,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 5,00)

1.

"BRYKIET KIJE" Sp. z o.o.

Ul. Chłapowskiego 55, 63-400 Ostrów Wielkopolski

5,00

5,00

2.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ANpol" Rajmund Andrych

Biskupice 88,
98-210 Sieradz 2

4,05

4,05

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia została odrzucona 0 ofert.

Zgodnie z Art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) -Zapytanie o cenę to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert.

Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 wraz z późniejszymi zmianami ) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

(-) Maria Antczak
Dyrektor
Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  22‑12‑2008 09:57:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
07‑01‑2009 11:19:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive