Zawiadomienie w sprawie zamówienia na dostawy środków chemicznych do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach (od listopada 2010r. do 31 października 2011r.)

Zawiadomienie w sprawie zamówienia na dostawy środków chemicznych do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach (od listopada 2010r. do 31 października 2011r.)

Biskupice, dnia 08-11-2010r.


Numer sprawy: DPS - ZP 3203/1/2010


ZAWIADOMIENIE
Informujemy, że w postępowaniu o zamówienie na DOSTAWY ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH od listopada 2010r. do 31 października 2011r., zgodnie z podziałem zamówienia na załącznik nr 3 i 4 do zaproszenia do składania ofert, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych przez:
ZAŁACZNIK NR 3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "ATUT" Wiesław Zawitkowski., ul. POW 64A, 98-200 Sieradz (Oferta Nr 3).

Ceny brutto w poszczególnych grupach CPV oferty wygranej

Lp.

Grupy produktów wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień)

Wartość brutto w zł

1

Wyposażenie domowe (CPV 392)

3 871,95

2

Wyroby włókiennicze (CPV 395)

29,00

3

Produkty do pielęgnacji ciała (CPV 337)

6 338,90

4

Odzież specjalna i dodatki (CPV 184)

652,80

5

Produkty z tworzyw sztucznych (CPV 195)

3 981,54

6

Środki czyszczące i polerujące (CPV 398)

18 062,50

RAZEM

32 936,69
UZYSKANA WARTOŚĆ PUNKTOWA - 4,48 PKT. (ZAŁACZNIK NR 3)
ZAŁACZNIK NR 4

INCHEM BŁAŻEJ WESOŁEK, ul. Libelta 21, 88-100 Inowrocław (Oferta Nr 4)

Ceny brutto w poszczególnych grupach CPV oferty wygranej

Lp.

Grupy produktów wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień)

Wartość brutto w zł

1

Środki czyszczące i polerujące (CPV 398)

10 234,94

RAZEM

10 234,94UZYSKANA WARTOŚĆ PUNKTOWA - 5,00 PKT. (ZAŁACZNIK NR 4)
UZASADNIENIE WYBORU OFERTY

Oferty złożona przez PPHU "ATUT" Wiesław Zawitkowski oraz INCHEM Błażej Wesołek uzyskały najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert zgodnie z Załącznikami Nr 3 i Nr 4 do ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT oraz spełniają wszystkie wymagalne warunki stawiane oferentom.
Oferty w postępowaniu złożyli i uzyskali wartość punktową:ZAŁĄCZNIK NR 3

Nr oferty.

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

"CENA"

(maksymalna ilość pkt. 3,50)

"OCENA DOSTARCZONYCH PRÓBEK TOWARÓW" (maksymalna ilość pkt. 1,50)

ŁĄCZNA

PUNKTACJA

(maksymalna ilość

pkt. 5,00)

1.

DELKOR,
Sp. z o.o.,

UL. WRÓBLEWSKIEGO 19,
93-578 ŁÓDŹ

3,50

OFERTA ODRZUCONA

OFERTA ODRZUCONA

3.

P.P.H.U. "ATUT" WIESŁAW ZAWITKOWSKI

UL. P.O.W. 64A,
98-200 SIERADZ

2,98

1,50

4,48


ZAŁĄCZNIK NR 4

Nr oferty.

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

"CENA"

(maksymalna ilość pkt. 3,50)

"OCENA DOSTARCZONYCH PRÓBEK TOWARÓW" (maksymalna ilość pkt. 1,50)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 5,00)

2.

SUTURA MED.,
Sp. z o.o.,

UL. KS. BOGUSŁAWA X 44/3,
70-440 SZCZECIN

2,56

OFERTA ODRZUCONA

OFERTA ODRZUCONA

4.

INCHEM BŁAŻEJ WESOŁEK

UL. LIBELTA 21, 88-100 INOWROCŁAW

3,50

1,50

5,00


OFERTY ODRZUCONE

Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert oraz oceny spełnienia wymagań określonych przez zamawiającego zamawiający odrzuca oferty złożone przez:
1. "DELKOR", Sp. z o. o., ul. Szczecińska 61/67, 91-222 Łódź

2. "SUTURA MED.", Sp. z o.o., ul. Ks. Bogusława X 44/3, 70-440 Szczecin
UZASADNIENIE ODRZUCENIA OFERT


Zgodnie z pkt. IX ust. 1 ppkt. 3 "Zaproszenia do składania ofert na dostawy środków chemicznych do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach", należy dostarczyć wraz z ofertą zestaw próbek towarów zgodnych z towarami oferowanymi w składanej ofercie, niezłożenie zestawu próbek skutkuje odrzuceniem oferty.

Złożona oferta przez "DELKOR", Sp. z o.o., ul. Szczecińska 61/67, 91-222 Łódź, nie zawierała wymaganych próbek towarów, uniemożliwia to dokonanie oceny oferty zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert.

Złożona oferta przez "SUTURA MED.", Sp. z o.o., ul. Ks. Bogusława X 44/3, 70-440 Szczecin, nie zawiera wymaganych próbek towarów, uniemożliwia to dokonanie oceny oferty zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert.

Zgodnie z odpowiedzią na zapytanie do "Zaproszenia do składania ofert na dostawę środków chemicznych" zamawiający wyłączył z konieczności złożenia próbek wyłącznie w przypadku zaproponowania w swojej ofercie przez oferenta produktów wzorcowych określonych przez zamawiającego. W przypadku ofert złożonych przez "DELKOR" Sp z o.o. oraz "SUTURA MED" Sp. z o.o. nie zostały złożone próbki towarów mimo zaproponowania środków innych niż wzorcowe.

Niezłożenie próbek towarów uniemożliwia zamawiającemu ocenę złożonych ofert "DELKOR" Sp. z o.o. oraz "SUTURA MED." Sp z o.o.
Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.(-) Maria Antczak

DYREKTOR

___________________________________

/podpis przedstawiciela zamawiającego/

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  10‑11‑2010 07:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
10‑11‑2010 08:25:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive