Zawiadomienie w sprawie Dostawy oleju opałowego lekkiego od Lutego 2011r. do 31 Maja 2011r.

Zawiadomienie w sprawie Dostawy oleju opałowego lekkiego od Lutego 2011r. do 31 Maja 2011r. w ilosci 6000 dm3Biskupice, dnia 23-02-2011r.Numer sprawy: DPS - ZP 3200/03/2011

ZAWIADOMIENIEDom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

w przetargu nieograniczonym rozstrzygniętym w dniu 23 luty 2011r. - w sprawie:

Dostaw OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO od Lutego 2011r. do 31 Maja 2011r.

- w ilości 6 000 dm3:

- max. lepkość w temp. 20 ºC 6 mm2 / s (1,5 ºE)

- Transport - Własny Dostawcy na teren DPS Biskupice,

- wielkość i terminy poszczególnych dostawach - określa Zamawiający.dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWO - USŁUGOWEGO "EKO-OIL",
KAMASZE 14, 98- 270 ZŁOCZEWUZASADNIENIE WYBORU OFERTY:

Oferta złożona przez wybranego wykonawcę spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz kwota zaproponowana przez oferenta mieści się w wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia.Wykonawca zaproponował w swojej ofercie (na dzień 21.02.2011r.):

CENA BRUTTO 3,16 zł

(UPUST - 2,65 % od ceny hurtowej oleju grzewczego "Ekoterm Plus" PKN Orlen)

Uzyskał wartość punktową: 5,00 pkt

Sumaryczna ilość punktów otrzymana przez P.H. - U. "EKO-OIL" .: 5,00 pktInformujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia została odrzucona 1 oferta.FIRMY "PETRO ENERGIA"

95-040 KOLUSZKI, UL. 11 LISTOPADA 65UZASADNIENIE ODRZUCENIA OFERTY:

W Formularzu Ofertowym firma "Petro Energia" z siedzibą 95-040 Koluszki, Ul. 11 Listopada 65 podała własną cenę brutto na dzień 21.02.2011r. w wysokości 3,24 zł za 1 dm3 (brutto) oraz upust od ceny oleju grzewczego "Ekoterm Plus", podanej na stronie www.orlen.p,l w wysokości 1,3 %.

Cena oleju grzewczego "Ekoterm Plus" na dzień 21.02.2011r. (cena obowiązująca z dnia 19.02.2011r.)wynosiła 3,24 zł (brutto) za 1 dm3 uwzględniając upust w wysokości 1,3% , prawidłowa cena powinna wynosić 3,20 zł lub prawidłowy upust powinien być podany w wysokości 0,00 %.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli oferta zawiera błędy w obliczaniu ceny, zamawiający odrzuca ofertę.Oferty w przetargu nieograniczonym złożyli i uzyskali wartość punktową:Nr oferty.

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

"CENA"

(maksymalna ilość pkt. 5,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 5,00)

1.

"Petro Energia"

95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

2.

P.H.U. "EKO-OIL"

Kamasze 14,
98-270 Złoczew

5,00

5,00Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r., Nr 113, poz. 759 wraz z późniejszymi zmianami) - dział VI "Środki ochrony prawnej".Przewidywany termin podpisania umowy: 02 Marca 2011r.
(-) Maria Antczak

DyrektorInformacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  24‑02‑2011 10:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
24‑02‑2011 11:16:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive