Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy oleju opałowego lekkiego do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy oleju opałowego lekkiego do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach (Czerwiec 2012r. - 30 Wrzesień 2012r.)

Biskupice, dnia 28 czerwca2012r.

Numer sprawy: DPS - ZP 3200/4/2012

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

w przetargu nieograniczonym rozstrzygniętym w dniu 28 czerwca 2012r. - w sprawie:

Dostaw OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO od Czerwca 2012r. do 30 Września 2012r.

- w ilości 6 000 dm3:

- max. lepkość w temp. 20 ºC 6 mm2 / s (1,5 ºE)

- Transport - Własny Dostawcy na teren DPS Biskupice,

- wielkość i terminy poszczególnych dostawach - określa Zamawiający.

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWO - USŁUGOWEGO "AGRATANK", PAWEŁ GÓRECKI
BRONISŁAWÓW, UL. OSIEDLOWA 22, 98-275 BRZEŹNIO

NIP: 827-117-00-08; REGON: 731 005 490

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY:

Oferta złożona przez wybranego wykonawcę spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz kwota zaproponowana przez oferenta mieści się w wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia. Oferta uzyskała najbardziej korzystny wynik punktowy w kryterium oceny złożonych ofert.

Wykonawca zaproponował w swojej ofercie (na dzień 21.06.2012r.):

ü CENĘ:

CENA BRUTTO (za 1 dm3) na dzień 21.06.2012r. 3,42 zł

(UPUST - 5,12 % od ceny hurtowej oleju grzewczego "Ekoterm Plus" PKN Orlen na stronie www.orlen.pl)

Uzyskał wartość punktową w kryterium CENA: 5,00 pkt

Sumaryczna ilość punktów otrzymana przez P.H.U. "AGRATANK", PAWEŁ GÓRECKI: 5,00 pkt

Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia oferty złożyli i uzyskali wartość punktową:

Nr oferty.

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

"CENA"

(maksymalna ilość pkt. 5,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 5,00)

1.

P.H.U. "AGRATANK", PAWEŁ GÓRECKI

Bronisławów, ul. Osiedlowa 22, 98-275 Brzeźnio

5,00

5,00

2.

P.P.H.U. "LUNA", JACEK SKORUPA

ul. Zgierska 57A,
95-070 Aleksandrów Łódzki

4,80

4,80

3.

P.H.U. "EKO-OIL"

Kamasze 14,
98-270 Złoczew

4,83

4,83

4.

"PETROLIS", SP. Z O.O.

Ul. Władysława Jagiełły 10a/204

4,79

4,79

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie została odrzucona żadna oferta.

Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r., Nr 113, poz. 759 wraz z późniejszymi zmianami) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Przewidywany termin podpisania umowy: 04 Lipca 2012r.
W sprawie podpisania umowy proszę o kontakt z pracownikiem DPS Biskupice Panem Sławomirem Janiakiem, tel. 43 827 46 95 lub 693 333 150.

(-) Maria Antczak

DYREKTOR

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  28‑06‑2012 11:16:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
28‑06‑2012 11:45:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive