Zawiadomienie o wyborze oferty na Dostawy brykietu z trocin drzewnych wraz z rozładunkiem w DPS Biskupice

Zamówienie Publiczne - Dostawy brykietu z trocin drzewnych wraz z rozładunkiem w DPS Biskupice w ilości 50 ton (od Listopada 2013r. do 31 Grudnia 2013r.)

Biskupice, 2013-11-05

Numer sprawy: G.3200/8/2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego rozstrzygniętym w dniu
05 listopada 2013r. - w sprawie:

DOSTAWY BRYKIETU Z TROCIN DRZEWNYCH WRAZ Z ROZŁADUNKIEM W DPS BISKUPICE

CPV 09111400-4 (Paliwa drzewne)1. Wartość opałowa 18 MJ/kg

2. Wilgotność 8 - 15 %

3. Granulacja brykietu - średnica do 8 cm

4. Opakowania zbiorcze po 25-35 kg

5. Termin płatności - do 30 dni od daty dostawy brykietu i wystawienia faktury,

6. Transport - Własny Dostawcy na teren DPS Biskupice,

  1. Wielkość i terminy poszczególnych dostawach - określa Zamawiający.

W ilości 40 ton

W okresie od Listopada 2013r. do 31 Grudnia 2013r.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji dołączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dokonał wyboru oferty złożonej przez:

"ADMAR", ADAM MIKUŁA,

BICZ 9A, 62-571 STARE MIASTO

NIP: 665-186-90-21, REGON: 311 611 852

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta złożona przez "ADMAR", ADAM MIKUŁA uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagalne warunki stawiane ofertom.

ü CENĘ:

CENA brutto za 1 tonę brykietu z trocin drzewnych (wraz z podatkiem w należnej wysokości) 479,00 zł

CENA w skali 5 punktowej (5,00 pkt.)

Sumaryczna ilość punktów otrzymana : 5,00 pkt.

Oferty w zamówieniu publicznym złożyli:

Nr oferty

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

"CENA" (brutto)
za 1 tonę

(maksymalna ilość pkt. 5,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 5,00)

1

"ADMAR", Adam Mikuła

Bicz 9A, 62-571 Stare Miasto

5,00

5,00

2

Piekarnia "Lipianin", G.W. Lipianin,

49-351 Przylesie 32

3,97

3,97

3

"BRYKIET KIJE", Sp. z o.o.

Ul. Chłapowskiego 55, 63-400 Ostrów Wielkopolski

4,93

4,93

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie została odrzucona żadna oferta.

Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 wraz z późniejszymi zmianami) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Przewidywany możliwy termin podpisania umowy 12 listopada 2013r.

(-) Maria Antczak

DYREKTOR

_________________________________

/podpis przedstawiciela zamawiającego/

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  05‑11‑2013 11:22:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
05‑11‑2013 11:26:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive