ZAWIADOMIENIE O DOKONANIU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZŁOŻONEJ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ PN. "DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH" - nr sprawy ZP.2710.4.2020


Biskupice, 03 GRUDNIA 2020r.

Numer sprawy: ZP.2710.4.2020

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje, że:

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę – art. 69 - 73 ustawy z dnia 29 Stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843)

 

w sprawie:

DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH nr sprawy ZP.2710.4.2020,

 

  1. ryby PRZTWORZONE I KONSERWOWANE– Załącznik nr 3 (CPV – 15 20 00 00-0)
  2. różne produkty spożywcze pieczywo – Załącznik nr 4 (CPV – 15 81 10 00-6)
  3. produkty mleczarskie – Załącznik nr 5 (CPV – 15 50 00 00-3)
  4. produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne – Załącznik nr 6 (CPV – 15 10 00 00-9)
  5. Owoce, warzywa i podobne produkty– Załącznik nr 7 (CPV – 15 30 00 00-1)
  6. Produkty przemiału ziarna, skrobi i prod. skrobiowych – Załącznik nr 7 (CPV – 15 60 00 00-4)
  7. Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne – Załącznik nr 7 (CPV – 15 40 00 00-2)
  8. Różne produkty spożywcze – Załącznik nr 7 (CPV – 15 80 00 00-6)
  9. Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa – Załącznik nr 7 (CPV – 03 11 00 00-5)

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji dołączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załączniki do SIWZ)

 

Rozstrzygniętym w dniu 02 grudnia 2020 r.

 

1.            DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ:

 

ZAŁĄCZNIK NR 3:

OFERTĘ NR 13

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SER-WIKA” Spółka Jawna

98-260 Burzenin; Kamionka 48

NIP: 827 000 54 01, REGON: 730 074 200

 

Wartość brutto oferty: 10 412,00 zł.

Wartość punktowa w kryterium CENA: 100pkt.

 

ZAŁĄCZNIK NR 4:

OFERTĘ NR 14

Piekarnia E.A. Kopaccy S.C.

98-290 Warta; Jeziorsko 41A

NIP: 827 216 27 49, REGON: 100 126 726

 

Wartość brutto oferty: 17 864,50 zł

Wartość punktowa w kryterium CENA: 100pkt.

 

ZAŁĄCZNIK NR 5:

OFERTĘ NR 2

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska „Wart-Milk”

98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego  41/45

NIP: 827 000 78 32, REGON: 000 785 337

 

Wartość brutto oferty: 33 681,70 zł

Wartość punktowa w kryterium CENA: 100pkt.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 6:

OFERTĘ NR 3

„Zakład Mięsny „Smoliński” Zbigniew Smoliński i Wsp. Sp J.

62-730 Dobra, Długa Wieś 49A

NIP: 668 19 26 350, REGON: 300 966 615

 

Wartość brutto oferty: 60 995,50 zł

Wartość punktowa w kryterium CENA: 100pkt.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 7:

OFERTĘ NR 7

PHU „Delta” Krzysztof Stelmach

98-300 Wieluń; Ul. Przemysłowa 1

NIP: 832 001 35 86, REGON: 730 171 601

 

Wartość brutto oferty: 50 209,05 zł

Wartość punktowa w kryterium CENA: 100pkt.

 

UZASADNIENIE

Oferty złożone przez wybranych wykonawców spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Zaproszeniu do składania ofert wraz
z załącznikami do ww. dokumentów oraz kwoty zaproponowane przez oferentów mieszczą się
w wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia. Oferty uzyskały najbardziej korzystne wyniki punktowe w kryteriach ocen złożonych ofert.
W postępowaniu zostały złożone co najmniej dwie ważne oferty nie podlegające odrzuceniu.

 

Oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne złożyło 14 Wykonawców  i uzyskali wartość punktową:

 

NR ZAŁĄCZNIKA

Nr oferty.

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

„CENA”

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

3

1

„AUGUSTO-SOPEL” JABŁOŃSCY SP.Z O.O. SP.K.

UL. Częstochowska 147; 62-800 Kalisz

88,19

88.19

5

HURTOWNIA „RYBKA”, Sp. Z o.o.; Sp. K.

ul. Częstochowska 211, 62-800 Kalisz

97,36

97,36

12

PPHIU „MENOS” SP. Z O.O.;

Dzigorzew 8;

98-200 Sieradz

84,68

84,68

 

13

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „SER-WIKA”SP.J.,

Kamionka 48;

98-260 Burzenin

100,00

100,00

4

4

Piekarnia "BAGIETKA" M. Ulański

Ocin 43,
98-285 Wróblew

78,97

78,97

10

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"
 Warta

Ul. Kaliska 7,
98-290 Warta

71,30

71,30

 

14

Piekarnia E.A, Kopaccy S.C.

Jeziorsko 41A

98-290 Warta

100,00

100,00

5

2

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska "WART - MILK"

ul. Wojska Polskiego 41/45,

98-200 Sieradz

100,00

100,00

11

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łasku

Ul. Matejki 16,
98-100 Łask

99,95

99,95

 

 

6

3

Zakład Mięsny „Smoliński” Zbigniew Smoliński i Wsp. Sp.J.;

Długa Wieś 49A,

 62-730 Dobra

100,00

100,00

 
 

9

„JAMIR", Sobieraj i Wspólnicy, Sp. Jawna

Bechcice Parcela 21,
95-083 Lutomiersk

98,47

98,47

 

7

6

P.H. „WITAMINA 2” Anna Ciołek

ul. Bohaterów Września 6B,

98-200 Sieradz

94,86

94,86

7

PHU „DELTA” KRZYSZTOF STELMACH

Ul. Przemysłowa 1

98-300 Wieluń

100,00

100,00

 

 

8

PPHU „KLAUDIA” Mariusz Simiot

ul. Zakładników 21B, 98-200 Sieradz

96,32

96,32

 

 

Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie  została odrzucona  żadna oferta.

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty i proponujemy termin podpisania umowy: na  11 grudnia 2020r.

W sprawie podpisania umowy proszę o kontakt z pracownikiem DPS Biskupice Anną Marciniak  (Tel. 43 827 46 95).

 

 

 (-)SŁAWOMIR JANIAK

DYREKTOR

______________________________________________

/podpis przedstawiciela zamawiającego/

Informacja wytworzona przez:
Anna Marciniak , w dniu:  04‑12‑2020 08:15:30
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  04‑12‑2020 08:15:30
Data ostatniej aktualizacji:
04‑12‑2020 08:19:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive