Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczy rozeznania ofertowego na dostawy pelletu wraz z rozładunkiem do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach w ilości 40 ton (od podpisania umowy do 31 stycznia 2022 r.)


 

Biskupice, dnia 03 grudnia 2021 r..

 

Numer sprawy: ZP.2711.8.2021

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje, że:

w rozeznaniu ofertowym, nie podlegającemu Ustawie Prawo Zamówień Publicznych w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 (Dz.U. z 2021, poz. 1129) oraz działając na podstawie Regulaminu Zamówień Publicznych , których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych (netto), rozstrzygniętym w dniu 03 grudnia 2021r. –
w sprawie:

Dostaw pelletu drzewnego wraz z rozładunkiem do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach w ilości 40 ton (podpisania umowy do 31 stycznia 2022 r.)

 

CPV   09111400-4     (Paliwa drzewne)

 

 PARAMETRY PELLETU DRZEWNEGO:

 1. Wartość opałowa: >17,50 [MJ/kg]
 2. Wilgotność: < 12 [%]

(wyrywkowo będą prowadzone kontrole wilgotności dostarczonego pelletu w przypadku przekroczenia ustalonej normy wilgotności powyżej 12% dostawa zostanie nieprzyjęta
i dostawca musi dostarczyć towar bez wady zgodny z przedmiotem zamówienia)

 1. Zawartość popiołu: <1,50 [%],
 2. Gęstość: 1,0<Gęstość<1,4 [kg/dm3],
 3. Granulacja pelletu – średnica: 4≤d<10 [mm] ± 10 [%], długość: <50 [mm] ± 10 [%],
 4. Dodatki ułatwiające prasowanie: BRAK,
 5. Zawartość siarki: < 0,08 [%],
 6. Zawartość azotu: < 0,3 [%],
 7. Zawartość chloru: < 0,03 [%],
 8. Opakowania zbiorcze po 15-25 kg,
 9. Termin płatności – do 30 dni od daty dostawy pelletu drzewnego i wystawienia faktury,
 10. Transport – Własny Dostawcy na teren DPS Biskupice,
 11. Wielkość i terminy poszczególnych dostawach - określa Zamawiający (maksymalna ilość dostawy jednorazowej 20 ton).

 

UWAGA !!!

Pellet musi odpowiadać parametrom oraz posiadać odpowiednie certyfikaty (prosimy
o załączenie certyfikatów), jakie są wymagane dla spalania biomasy

W ilości 40 ton

W okresie od   podpisania umowy do 31 stycznia 2022 r.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji do Zaproszenia do składania ofert.

 

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

USŁUGI TRANSPORTOWE GONERA ZBIGNIEW

RAKOWICE 13A; 98-285 WRÓBLEW

NIP  827-100-66-51; REGON 730027382

 

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY:

Oferta złożona przez wybranego Wykonawcę spełnia wszystkie warunki udziału
w postępowaniu określone w Zaproszeniu do składania ofert oraz kwota zaproponowana przez oferenta mieści się w wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia..

Wykonawca zaproponował w swojej ofercie:

CENĘ:

CENA BRUTTO za 1 tonę PELLETU DRZEWNEGO (wraz z podatkiem w należnej wysokości)

1350,00 zł (JEDEN TYSIĄC TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT  ZŁOTYCH ZERO GROSZY)

CENA w skali 100 punktowej: 100,00 pkt

Sumaryczna ilość punktów otrzymana 100,00 pkt

Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia oferty złożyli i uzyskali wartość punktową:

 

Nr oferty.

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

„CENA”

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

1

USŁUGI TRANSPORTOWE GONERA ZBIGNIEW

98-285 WRÓBLEW

RAKOWICE 13A

100,00

100,00

W sprawie podpisania umowy proszę o kontakt z pracownikiem DPS Biskupice Panią Anną Marciniak  Tel. 43 827 46 95

 

 (-) SŁAWOMIR JANIAK

DYREKTOR

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Szymala , w dniu:  03‑12‑2021 11:21:44
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
03‑12‑2021 11:28:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive