Informacja o maksymalnej kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - Dotyczy postępowania pod nazwą: „Dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach”


Biskupice, dnia 13.12.2021r.

 

Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach

Biskupice 72

98-200 Sieradz

 

 

Informacja o maksymalnej kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Dotyczy postępowania pod nazwą: „Dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach”.

Nr ogłoszenia:       2021/BZP  00293810/01            z dnia 2021-12-01            

ID postępowania : 38ffdb20-133d-4c63-8891-386a828b5226

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 242 000,00zł. brutto (słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100) w tym:

  • Na część 1: Załącznik nr 2A/Pakiet- Ryby: 15 000,00 zł. brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)
  • Na część 2: Załącznik nr 2B/Pakiet- Pieczywo: 31 000,00  zł. brutto (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych 00/100)
  • Na część 3: Załącznik nr 2C/Pakiet- Nabiał: 60 000,00zł. brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
  • Na część 4: Załącznik nr 2D/Pakiet- Mięso i wędliny: 66 000,00 zł. brutto (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100)
  • Na część 5: Załącznik nr 2E/Pakiet- Spożywka: 70 000,00 zł. brutto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Szymala , w dniu:  13‑12‑2021 09:44:35
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
13‑12‑2021 09:47:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive