INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dotyczy postępowania pod nazwą: „Sprzedaż wraz z dostawą pelletu drzewnego dla Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach”


Biskupice, dnia 18.01.2023 r.

Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach

Biskupice 72

98-200 Sieradz

email: zamowienia.dpsbiskupice@gmail.com; dps@invar.net.pl

skrytka EPUAP: /DPSBiskupice/SkrytkaESP

 

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY ORAZ  O ODRZUCENIU OFERTY:

 

Dotyczy postępowania pod nazwą: „Sprzedaż wraz z dostawą pelletu drzewnego dla Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach” prowadzonego na podstawie art.275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej także PZP), o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie art. 3 ustawy PZP

ZP.2710.06.2022

Nr ogłoszenia:       2022/BZP 00518326/01 z dnia 2022-12-28            

ID postępowania:  d85558d0-665a-4a3e-892f-995eee13eb99

 

I. Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że jako najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający wybrał:

Nr oferty

Wykonawca

Ilość uzyskanych punktów w kryterium CENA

2

Pellet Energy Sp. z o. o.

Ul. Polna 29

98-235 Błaszki

NIP 827-228-32-52

100,00

UZASADNIENIE WYBORU:

  1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych
  2. Oferta spełnia warunki Specyfikacji warunków zamówienia.
  3. Oferta została uznana za najkorzystniejsze przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

Zgodnie z art. 308 ust 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zawrze w wybranym Wykonawcą umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

II. RANKING OFERT

NUMER OFERTY

Wykonawca

Ilość uzyskanych punktów w kryterium CENA

1

ROLTOM Stanisław Tomaszewski

Ul. Kolonia A 6A, Tarnówka

98-240  Szadek

NIP 829-151-02-75

78,78

2

Pellet Energy Sp. z o. o.

Ul. Polna 29

98-235 Błaszki

NIP 827-228-32-52

100,00

3

Usługi Transportowe Gonera Zbigniew

Rakowice 13a

98-285 Wróblew

NIP 827-100-66-51

97,50

4

„Węglopasz” Sp. z o. o.

Ul. Piątkowska 149/6

60-648 Poznań

NIP 781-18-98-441

79,59

5

FILIPIAK PELLET Sp. z o.o.

Ul. Wrzosowa 21

98-220 Zduńska Wola

NIP 829-174-77-87

Oferta odrzucona

6

Bol-Ann A.T.M. Stelmaszykowie Spółka Komandytowa

Ul. Witkowska 82a

62-200 Gniezno

NIP 784-194-60-44

78,58

7

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

 ANpol

RAJMUND ANDRYCH

Biskupice 88

98-200 Sieradz

NIP 827-100-44-39

87,64

 

UZASADNIENIE O ODRZUCENIU OFERTY NR 5

Oferta złożona przez Wykonawcę FILIPIAK PELLET SP. Z O.O. ul. Wrzosowa 21, 98-220 Zduńska Wola, NIP 829-174-77-87 jest niepodpisana żadnym z podpisów tj.: podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W toku badania oferty wraz z załącznikami stwierdzono, że plik zawierający formularz ofertowy i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania nie został opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Złożenie oferty żeby mogło być uznane za ważną, wymaga od Wykonawcy przekazania Zamawiającemu pliku (dokumentu elektronicznego) zawierającego ofertę wraz z właściwym podpisem elektronicznym, który został złożony przed zaszyfrowaniem oferty. Obowiązek zachowania formy elektronicznej, pod rygorem nieważności, opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym wynika z art. 63 ustawy Pzp. Oferta nr 5 podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

 

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej

(-) Sławomir Janiak

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
951KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Anna Marciniak , w dniu:  18‑01‑2023 12:17:18
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
18‑01‑2023 12:33:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive