Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawy środków chemicznych do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach


Biskupice, dnia 24 marca 2023 r.

Numer sprawy: ZP.2711.02.2023

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje, że:

w Zapytaniu ofertowym, nie podlegającemu Ustawie Prawo Zamówień Publicznych w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) oraz działając na podstawie Regulaminu Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych (netto), rozstrzygniętym w dniu 24 marca 2023r. – w sprawie:

DOSTAWY ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH OD DNIA PODPISANIA UMOWY  PRZEZ OKRES 12 MIESIĘCY LUB DO DNIA FAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA WARTOŚCI UMOWY

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego.

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

PHU MOZZI SERVICE MARCIN GRZEGOROWSKI

Ul. POŁUDNIOWA 43/1 , 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI

NIP 622 284 06 08;

Cena brutto: 117 068,25 zł

Sumaryczna ilość punktów: 4,982 PKT 

 

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY:

Oferta złożona przez wybranego Wykonawcę - PHU MOZZI SERVICE MARCIN GRZEGOROWSKI spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Zapytaniu ofertowym nr ZP.2711.02.2023 oraz kwota zaproponowana przez oferenta mieści się w wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia. Oferta uzyskała najbardziej korzystny wynik punktowy w kryterium oceny złożonych ofert zgodnie z  Załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego.

Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyło 2 oferentów i uzyskali oni następującą wartość punktową:

Nr oferty

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

CENA

(maksymalna ilość pkt. 3,50)

ŚREDNIA OCENA DOSTARCZONYCH PRÓBEK TOWARÓW

(maksymalna ilość pkt. 1,50)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 5,00)

1.

IMPACT S.C, A. Musiał-Słabęcka, J. Słabęcki

 

ul. Wólczańska 249/251, 93-035 Łódź

 

3,311

1,440

4,751

2.

PHU MOZZI SERVICE, MARCIN GRZEGOROWSKI

ul. Południowa 43/1, 63-400 Ostrów Wielkopolski

3,500

1,482

4,982

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie została odrzucona żadna oferta.

Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego Wykonawcy, który złożył ofertę.

TERMIN PODPISANIA UMOWY:

Przewidywany termin podpisania umowy: 29.03.2023r.

W sprawie podpisania umowy proszę o kontakt z pracownikiem DPS Biskupice Panią Anną Marciniak  Tel. 43 827 46 95

ODBIÓR ZŁOŻONYCH PRÓBEK PRODUKTÓW

Zamawiający zaprasza oferentów, z którymi nie zostanie podpisana umowa po odbiór próbek osobiście w siedzibie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty.

 

 (-) SŁAWOMIR JANIAK

DYREKTOR

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
714KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Śniegula , w dniu:  24‑03‑2023 12:33:41
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
24‑03‑2023 12:50:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive