Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert oraz o odrzuceniu oferty - Dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach ZP.2710.01.2023


Biskupice, dnia  16.06.2023 r.

Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach

Biskupice 72

98-200 Sieradz

email: zamowienia.dpsbiskupice@gmail.com; dps@invar.net.pl

skrytka EPUAP: /DPSBiskupice/SkrytkaESP

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH  OFERT ORAZ O ODRZUCENIU OFERTY :

Dotyczy postępowania pod nazwą: „Dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach” od 01 lipca 2023r. do 31 grudnia 2023r.,  prowadzonego na podstawie art.275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej także PZP), o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie art. 3 ustawy PZP

ZP.2710.01.2023

Nr ogłoszenia:       2023/BZP 00238907/01 z dnia 2023-05-30

ID postępowania: ocds-148610-268d6c30-fec8-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1. Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że jako najkorzystniejsze oferty w zakresie każdego z Załączników, Zamawiający wybrał:

 

Nr Załącznika

Nr oferty

Wykonawca

   Ilość uzyskanych punktów
w kryterium „cena’

  Ilość uzyskanych punktów w kryterium „termin płatności”

 

 Łączna punktacja

Załącznik nr 2A PAKIET-RYBY

8

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „SER-WIKA” SPÓŁKA JAWNA

KAMIONKA 48

98-260 BURZENIN,

NIP 827 000 54 02

 

80,00

 

 

 

20,00

 

 

 

100,00

Załącznik nr 2B PAKIET-PIECZYWO

1

PIEKARNIA „BAGIETKA” MARCIN ULAŃSKI

OCIN 43

98-285 WRÓBLEW,

NIP 827 188 78 64

 

80,00

 

20,00

 

    100,00

Załącznik nr 2C PAKIET-NABIAŁ

5

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W ŁASKU

UL. JANA MATEJKI 16

98-100 ŁASK,

NIP 931000374132

 

80,00

 

20,00

 

   100,00

Załącznik nr 2D PAKIET-MIĘSO I WĘDLINY

7

JAMIR SOBIERAJ I WSPÓLNICY SP.J.

PARCELA 21, BECHCICE,

95-083 LUTOMIERSK,

NIP 731-200-90-49

 

80,00

 

20,00

 

100,00

Załącznik nr 2E PAKIET-SPOŻYWKA

2

PPH POLARIS MAŁGORZATA GRUSZCZYŃSKA ,

UL. ŻOŁNIERSKA 20A,

62-800 KALISZ,

NIP 618 100 20 68

 

80,00

 

20,00

100,00

 

UZASADNIENIE WYBORU:

1. Oferty spełniają wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych

2. Oferty spełniają warunki Specyfikacji warunków zamówienia.

3. Oferty zostały uznane za najkorzystniejsze przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

Zgodnie z art. 308 ust 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zawrze w wybranymi Wykonawcami w zakresie Załączników 2A, 2B, 2C, 2D i 2E umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

2.RANKING OFERT W ZALEŻNOŚCI OD ZAŁĄCZNIKA

Nr Załącznika

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy

Kryterium „cena” 

liczba pkt.80

Kryterium „termin płatności”  liczba pkt.20

Łączna punktacja

2A

8

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „SER-WIKA” SPÓŁKA JAWNA

KAMIONKA 48,

98-260 BURZENIN,

NIP 827 000 54 02

80,00

20,00

100,00

 

 

2B

1

PIEKARNIA „BAGIETKA” MARCIN ULAŃSKI

OCIN 43

98-285 WRÓBLEW,

NIP 827 188 78 64

80,00

20,00

100,00

6

PIEKARNIA „JAZON II” PAWEŁ PORYZAŁA

DOBRZELÓW 83,

97-400 BEŁCHATÓW,

NIP 769 139 38 32

ODRZUCONA

ODRZUCONA

ODRZUCONA

 

  

2C

3

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA WART-MILK

UL. WOJSKA POLSKIEGO 41/45

98-200 SIERADZ,

NIP 827 000 78 32

69,85

 

 

20,00

89,85

5

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W ŁASKU

UL. JANA MATEJKI 16

98-100 ŁASK,

NIP 931 000 37 41

80,00

20,00

100,00

 

 

 

2D

4

ZAKŁAD MIĘSNY „SMOLIŃSKI” ZBIGNIEW SMOLIŃSKI I WSP. SP.J.

DŁUGA WIEŚ 49A,

62-730 DOBRA,

NIP 668-19-26-350

78,79

20,00

98,79

7

JAMIR SOBIERAJ I WSPÓLNICY SP.J.

PARCELA 21, BECHCICE,

95-083 LUTOMIERSK,

NIP 731-200-90-49

80,00

20,00

100,00

 

2E

2

PPH POLARIS MAŁGORZATA GRUSZCZYŃSKA ,

UL. ŻOŁNIERSKA 20A,

62-800 KALISZ,

NIP 618 100 20 68

80,00

20,00

100,00

3. Informacja o odrzuconych ofertach

Oferta nr 6  Wykonawcy: PIEKARNIA „JAZON II” PAWEŁ PORYZAŁA, DOBRZELÓW 83, 97-400 BEŁCHATÓW, NIP 769 139 38 32, została odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 3 PZP.

UZASADNIENIE:

Oferta złożona przez Wykonawcę PIEKARNIA „JAZON II” PAWEŁ PORYZAŁA, jest niepodpisana żadnym z podpisów tj.: podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W toku badania oferty wraz z załącznikami stwierdzono, że plik zawierający formularz ofertowy nie został opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Złożenie oferty żeby mogło być uznane za ważną, wymaga od Wykonawcy przekazania Zamawiającemu pliku (dokumentu elektronicznego) zawierającego ofertę wraz z właściwym podpisem elektronicznym, który został złożony przed zaszyfrowaniem oferty. Obowiązek zachowania formy elektronicznej, pod rygorem nieważności, opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym wynika z art. 63 ustawy Pzp. Oferta nr 6 podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Śniegula , w dniu:  16‑06‑2023 14:05:45
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
16‑06‑2023 14:19:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive