Dostawy brykietu z trocin drzewnych wraz z rozładunkiem w DPS Biskupice (od Listopada 2009r. do 15 Stycznia 2010r.) w ilości 30 ton

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Zamówienie Publiczne prowadzone w trybie zapytania ocenę na: 'Dostawy brykietu z trocin drzewnych wraz z rozładunkiem w DPS Biskupice' (od Listopada 2009r. do 15 Stycznia 2010r.) w ilości 30 ton

Biskupice, 2009-11-23

Numer sprawy: DPS - ZP 3200/7/2009ZAWIADOMIENIEDom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę rozstrzygniętym w dniu 23 listopada 2009r. - w sprawie:

DOSTAWY BRYKIETU Z TROCIN DRZEWNYCH WRAZ Z ROZŁADUNKIEM W DPS BISKUPICE
CPV 09111400-4 (Paliwa drzewne)
1. wartość opałowa 18 MJ/kg

2. wilgotność 10 %

3. zawartość popiołu do 1 %

4. zawartość siarki < 0,05 %

5. Granulacja brykietu - średnica do 8 cm

6. Opakowania zbiorcze po 25-35 kg

7. termin płatności - 30 dni od daty dostawy koksu i wystawienia faktury,

8. Transport - Własny Dostawcy na teren DPS Biskupice,

  1. wielkość i terminy poszczególnych dostawach - określa Zamawiający.
W ilości 30 ton

W okresie od Listopada 2009r. do 15 Stycznia 2010r.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji dołączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
"BRYKIET KIJE" SP. Z O.O., UL. CHŁAPOWSKIEGO 55, 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI,
NIP: 622 - 239 - 41 - 03, REGON: 251025706
UZASADNIENIE WYBORU OFERTY

Oferta złożona przez wybranego dostawcę spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami do ww. dokumentów oraz kwota zaproponowana przez oferenta mieści się w wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia. Oferta uzyskała najbardziej korzystny wynik punktowy w kryteriach ocen złożonych ofert.
Wykonawca zaproponował w swojej ofercie:

CENĘ:

CENA NETTO: 380,00 zł za 1 tonę

VAT: 83,60 zł za 1 tonę

CENA BRUTTO: 463,60 za 1 tonę

Uzyskał wartość punktową: 5,00 pkt

Sumaryczna ilość punktów otrzymana przez Brykiet Kije sp. z o.o.: 5,00 pktOferty w przetargu nieograniczonym złożyli i uzyskali wartość punktową:
Nr oferty.

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

"CENA"

(maksymalna ilość pkt. 5,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 5,00)

1.

"BRYKIET KIJE" Sp. z o.o.

Ul. Chłapowskiego 55, 63-400 Ostrów Wielkopolski

5,00

5,00

2.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ANPOL", Rajmund Andrych

Biskupice 88, 98-210 Sieradz 2

4,22

4,22
Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia została odrzucona 0 ofert.
Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 wraz z późniejszymi zmianami) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

(-) Maria Antczak
DyrektorInformacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  24‑11‑2009 08:35:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
24‑11‑2009 08:40:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive