Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawy brykietu z trocin drzewnych wraz z rozładunkiem w DPS Biskupice

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawy brykietu z trocin drzewnych wraz z rozładunkiem w DPS Biskupice

Biskupice, 2010-01-25

Numer sprawy: DPS - ZP 3200/3/2010ZAWIADOMIENIEDom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę rozstrzygniętym w dniu
25 Stycznia 2010r. - w sprawie:

DOSTAWY BRYKIETU Z TROCIN DRZEWNYCH WRAZ Z ROZŁADUNKIEM W DPS BISKUPICE
CPV 10125000-5 (Paliwa drzewne)

PKWiU 20.10.40 - 05.30 (Brykiety z trocin)

1. wartość opałowa 18 MJ/kg

2. wilgotność 8 - 15 %

3. Granulacja brykietu - średnica do 8 cm

4. Opakowania zbiorcze po 25-35 kg

5. termin płatności - 30 dni od daty dostawy koksu i wystawienia faktury,

6. Transport - Własny Dostawcy na teren DPS Biskupice,

7. wielkość i terminy poszczególnych dostawach - określa Zamawiający.
W ilości 40 ton

W okresie od Stycznia 2010r. do 31 Marca 2010r.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji dołączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIŁ POSTĘPOWANIE
UZASADNIENIE
Zgodnie z Art. 93 ust 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2006r., nr 164, poz. 1163 wraz z późniejszymi zmianami) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę unieważnia się postępowanie, jeżeli nie zostaną złożone co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu. W postępowaniu na dostawy brykietu z trocin drzewnych wraz z rozładunkiem w DPS Biskupice od Stycznia 2010r. do 31 Marca 2010r. została złożona tylko jedna niepodlegająca odrzuceniu oferta.
Oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne złożyli:
Lp.

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

"CENA"

(maksymalna ilość pkt. 4,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 5,00)

1.

"Brykiet KIJE",
Spółka z o.o.

63-400 Ostrów Wielkopolski,
ul. Chłapowskiego 55

5,00

5,00
Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie została odrzucona żadna z oferta złożonych przez wykonawców.

Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) - dział VI "Środki ochrony prawnej".(-) Maria Antczak

Dyrektor

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  29‑01‑2010 08:59:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
29‑01‑2010 09:02:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive