Zawiadomienie o wyborze oferty w Zamówieniu publicznym na Dostawy brykietu z trocin drzewnych wraz z rozładunkiem w DPS Biskupice (od Stycznia 2010r. do 15 Kwietnia 2010r.)

Zawiadomienie o wyborze oferty w Zamówieniu publicznym na Dostawy brykietu z trocin drzewnych wraz z rozładunkiem w DPS Biskupice (od Stycznia 2010r. do 15 Kwietnia 2010r.) Zamówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania o cenę

Biskupice, 2010-02-11

Numer sprawy: DPS-ZP 3200/4/2010

ZAWIADOMIENIEDom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę rozstrzygniętym w dniu
11 Lutego 2010r. - w sprawie:

DOSTAWY BRYKIETU Z TROCIN DRZEWNYCH WRAZ Z ROZŁADUNKIEM W DPS BISKUPICECPV 09111400-4 (Paliwa drzewne)

PKWiU 20.10.40 - 05.30 (Brykiety z trocin)

1. wartość opałowa 18 MJ/kg

2. wilgotność 8 - 15 %

3. Granulacja brykietu - średnica do 8 cm

4. Opakowania zbiorcze po 25-35 kg

5. termin płatności - 30 dni od daty dostawy koksu i wystawienia faktury,

6. Transport - Własny Dostawcy na teren DPS Biskupice,

  1. wielkość i terminy poszczególnych dostawach - określa Zamawiający.W ilości 40 ton

W okresie od Lutego 2010r. do 15 Kwietnia 2010r.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji dołączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaDokonał wyboru oferty złożonej przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ANPOL" Rajmund Andrych

Biskupice 88

98-210 Sieradz 2


Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta złożona przez P.W. "ANPOL" Rajmund Andrych uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagalne warunki stawiane ofertom.CENĘ:

WARTOŚĆ netto za 1 tonę 480,00 zł + 22% VAT 105,60 =

WARTOŚĆ brutto za 1 tonę 585,60 zł

CENA w skali 5 punktowej (5,00 pkt.)

Sumaryczna ilość punktów otrzymana : 5,00 pkt.

Oferty w zamówieniu publicznym złożyli:

Nr oferty

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

"CENA" (brutto)
za 1 tonę

(maksymalna ilość pkt. 5,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 5,00)

2

"AGROCENT - B" Grzegorz Słaby

ul. Sieradzka 122,
98-270 Złoczew

4,80

4,80Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie została odrzucona żadna z ofert złożonych przez wykonawców.

Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
(-) Maria Antczak


DYREKTOR

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  11‑02‑2010 08:57:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
11‑02‑2010 10:01:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive