Dostawy oleju opałowego lekkiego do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach (od października 2014r. do 31 grudnia 2014r.)

Dostawy oleju opałowego lekkiego do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach (od października 2014r. do 31 grudnia 2014r.)

Biskupice, dnia 24 październik 2014r.

Numer sprawy: G.2711.3A.2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

w zapytaniu cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.) - w sprawie:

Dostaw oleju opałowego lekkiego od Października 2014r. do 31 Grudnia 2014r.

w ilości 6 000 dm3:

1. Maksymalna lepkość w temp. 20 ºC 6 mm2 / s (1,5 ºE)

2. Transport - Własny Dostawcy na teren DPS Biskupice,

  1. Wielkość i terminy poszczególnych dostawach - określa Zamawiający.

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:


"EKO-OIL", SP. Z O.O., SP. K.
MONICE 3, 98-200 SIERADZ


NIP: 827-230-47-93; REGON: 101 595 983

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY:

Oferta złożona przez wybranego wykonawcę spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami do SIWZ oraz kwota zaproponowana przez oferenta mieści się w wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia. Mimo uzyskania równorzędnego wyniki punktowe w kryteriach oceny ofert przez EKO-OIL SP. Z O.O., SP.K. oraz PHU AGRATANK PAWEŁ GÓRECKI, w ofercie EKO-OIL SP Z O.O., SP.K. zaproponował oferent wyższy upust (upust PHU Agratank -4,77%, upust EKO-OIL -4,90%), zaproponowana jednakowa cena w ofertach wynika z zastosowanych zaokrągleń matematycznych, wybrana oferta EKO-OIL rokuje przy dostawie niższą cenę w stosunku do oferty PHU AGRATANK Paweł Górecki

Wykonawca zaproponował w swojej ofercie:

CENĘ:

CENA (BRUTTO) za 1 dm3 na dzień 20.10.2014r. 3,11 zł

UPUST od ceny oleju grzewczego "Ekoterm Plus" na stronie www.orlen.pl : -4,90%Uzyskał wartość punktową w kryterium CENA: 100,00 pkt

Sumaryczna ilość punktów otrzymana przez EKO-OIL, SP. Z O.O.: 100,00pkt

Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia oferty złożyli i uzyskali wartość punktową:

Nr oferty.

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

"CENA"

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "AGRATANK", Paweł Górecki

98-275 Brzeźnio, Bronisławów, ul. Osiedlowa 22

100,00

100,00

2.

EKO-OIL, SP. Z O.O., SP.K.

98-200 Sieradz, Monice 3

100,00

100,00

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie została odrzucona żadna oferta.

Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.

Przewidywany termin podpisania umowy: 29 października 2014r.
W sprawie podpisania umowy proszę o kontakt z pracownikiem DPS Biskupice Panem Sławomirem Janiakiem Tel. 43 827 46 95 lub 693 333 150.

(-) Maria Antczak

DYREKTOR

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  24‑10‑2014 11:04:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
24‑10‑2014 11:07:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive