Dostawa sprzętu gastronomicznego, wyposażenia kuchni oraz magazynu żywnościowego, do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Dostawa sprzętu gastronomicznego, wyposażenia kuchni oraz magazynu żywnościowego, do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Biskupice, dnia 03 listopada 2014r.

Numer sprawy: G.2711.4.2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

w przetargu nieograniczonym rozstrzygniętym w dniu 03 listopada 2014r. - w sprawie:

"DOSTAWY SPORZĘTU GASTRONOMICZNEGO, WYPOSAŻENIA KUCHNI ORAZ MAGAZYNU ŻYWNOSCIOWEGO, DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH"

O PARAMETRACH TECHNICZNYCH I WARUNKACH REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Szafa mroźnicza Nr CPV 39711100-0 (Chłodziarki i zamrażarki)

O parametrach technicznych:

1. Gastronomiczna szafa mroźnicza niskotemperaturowa

2. Pojemność całkowita minimum 700 litrów

3. Załadunek minimalny 150kg

4. Wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne stal nierdzewna

5. Zakres pracy temperaturowej (-18°C) ÷ (-20°C)

6. Sterowanie elektroniczne

7. Wymuszony obieg powietrza wentylatorem

8. Zasilanie 230V

2. Szafa chłodnicza Nr CPV 39711100-0 (Chłodziarki i zamrażarki)

O parametrach technicznych:

1. Gastronomiczna szafa chłodnicza

2. Pojemność całkowita minimum 1400 litrów

3. Ilość drzwi 2

4. Wykończenie wewnętrzne oraz zewnętrzne stal nierdzewna

5. Chłodzenie nawiewowe - wymuszone wentylatorem

6. Automatyczne odszranianie i odparowywanie skroplin

7. Sterowanie elektroniczne

8. Zakres pracy temperaturowej (-2°C)÷(+8°C)

9. Zasilanie 230V

3. Patelnia elektryczna Nr CPV 42214000-9 (Piece kuchenne, suszarki do produktów rolniczych oraz urządzenia do gotowania lub podgrzewania)

O parametrach technicznych:

1. Gastronomiczna patelnia elektryczna

2. Zasilanie 400V

3. Pojemność minimalna misy 70 litry

4. Minimalna powierzchnia robocza 0,50 m2

5. Wykonanie ze stali nierdzewnej

6. Zakres temperaturowy pracy 50°C÷275°C

7. Przechył misy ręczny

8. Moc minimum 10 kW

Warunkach realizacji zamówienia:

1. Termin płatności - do 14 dni od daty dostawy i wystawienia faktury,

2. Transport - Własny Dostawcy na teren DPS Biskupice wraz z rozładunkiem,

3. Gwarancja nie krótsza niż 12 miesiące od dnia dostawy urządzenia.

4. Termin realizacji zamówienia do 3 tygodni od podpisania umowy.

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:


PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "SZRON"


Ul. Kasprzaka 6, 91-083 Łódź


NIP 725-103-64-01

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY

Oferta złożona przez wybranego dostawcę spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.) oraz kwota zaproponowana przez oferenta mieści się w wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia.


Wykonawca zaproponował w swojej ofercie:

CENĘ:

CENA BRUTTO (wraz z podatkiem w należnej wysokości) 15 259,00 zł

Uzyskał wartość punktową w kryterium CENA: 100,00 pkt

Sumaryczna ilość punktów otrzymana przez P.H.-U. "SZRON": 100,00pkt

Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia oferty złożyli i uzyskali wartość punktową:

Nr oferty.

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

"CENA"

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

1.

P.H.U. "SZRON"

UL. KASPRZAKA 6,
91-083 ŁÓDŹ

100,00

100,00

2.

P.P.U.H. "EGAZ", LOLO JANUSZ

UL.LIMANOWSKIEGO 95K, 26-600 RADOM

94,25

94,25

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie została odrzucona żadna oferta.

Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.

Przewidywany termin podpisania umowy: 10 LISTOPADA 2014r.
W sprawie podpisania umowy proszę o kontakt z pracownikiem DPS Biskupice Panem Sławomirem Janiakiem Tel. 43 827 46 95 lub 693 333 150.

(-) MARIA ANTCZAK

DYREKTOR

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  03‑11‑2014 13:37:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
03‑11‑2014 13:39:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive