Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach (od Stycznia 2017r. do 30 Czerwca 2017r.)


 

 

Biskupice, 2017-01-23

Numer sprawy: G.2710.1.2017

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę rozstrzygniętym w dniu 23 Stycznia 2017r. – w sprawie:

DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH

 

  1. ryby – Załącznik nr 3 (CPV – 03 31 10 00-2)
  2. Owoce, warzywa i podobne produkty– Załącznik nr 4 (CPV – 15 30 00 00-1)
  3. Produkty przemiału ziarna, skrobi i prod. skrobiowych – Załącznik nr 4 (CPV – 15 60 00 00-4)
  4. Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne – Załącznik nr 4 (CPV – 15 40 00 00-2)
  5. Różne produkty spożywcze – Załącznik nr 4 (CPV – 15 80 00 00-6)
  6. Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa – Załącznik nr 4 (CPV – 03 11 00 00-5)

 

W okresie od stycznia 2017r. do 30 czerwca 2017r.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji dołączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załączniki do SIWZ)

 

DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZŁOŻONEJ PRZEZ:

 

ZAŁĄCZNIK NR 3:

OFERTĘ NR 2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "MORFISH", Roman Ciołek,
98-285 Wróblew, Wróblew 52

NIP: 827 – 001 - 86 - 23, REGON: 730 099 944

 

Wartość brutto oferty: 9 774,45 zł

Wartość punktowa w kryterium CENA: 100pkt.

 

ZAŁĄCZNIK NR 4:

OFERTĘ NR 1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "POLARIS", Małgorzata Gruszczyńska,
62800 Kalisz, ul. Żołnierska 20a
NIP: 618 - 100 - 20 - 68; REGON: 250 450 755

 

Wartość brutto oferty: 35 239,36 zł

Wartość punktowa w kryterium CENA: 100pkt.

 

         UZASADNIENIE

Oferty złożone przez wybranych wykonawców spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami do ww. dokumentów oraz kwoty zaproponowane przez oferentów mieszczą się w wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia. Oferty uzyskały najbardziej korzystne wyniki punktowe w kryteriach ocen złożonych ofert W zakresie części zamówienia obejmującego ww. załączniki zostały złożone co najmniej dwie ważne oferty nie podlegające odrzuceniu.

 

 

Oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne złożyli i uzyskali wartość punktową:

 

 

NR ZAŁĄCZNIKA

Nr oferty.

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

„CENA”

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

3

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "MORFISH", Roman Ciołek

98-285 Wróblew, Wróblew 52

100,00

100,00

3

Firma Handlowa, Alicja i Krzysztof Rosińscy, S.J.

98-200 Sieradz, ul. Kolejowa 9

85,49

85,49

5

Hurtownia "RYBKA", Psik Barbara, S.C.

62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 211

98,16

98,16

4

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "POLARIS", Małgorzata Gruszczyńska

62-800 Kalisz, ul. Żołnierska20a

100,00

100,00

3

Firma Handlowa, Alicja i Krzysztof Rosińscy, S.J.

98-200 Sieradz, ul. Kolejowa 9

85,07

85,07

4

Przedsiębiorstwo Handlowe "WITAMINA",
A. Ubycha

98-200 Sieradz, ul. Aleja Pokoju 13A

76,67

76,67

 

 

 

 

 

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie została odrzucona żadna ofert.

Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 wraz z późniejszymi zmianami) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

 

Proponowany termin podpisania umowy: 31 stycznia 2017r.

W sprawie podpisania umowy proszę o kontakt z pracownikiem DPS Biskupice Sławomirem Janiakiem
(Tel. 43 827 46 95 lub 693 333 150).

 

 

 

(-) Maria Antczak

Dyrektor

 

______________________________________________

/podpis przedstawiciela zamawiającego/

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  23‑01‑2017 13:01:46
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  23‑01‑2017 13:01:46
Data ostatniej aktualizacji:
23‑01‑2017 13:04:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive