Zawiadomienie o wyborze oferty i unieważnieniu postępowanie w zakresie części zamowienia obejmującegto załącznik nr 6 - Dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach


Biskupice, 2017-11-15

Numer sprawy: G.2710.4.2017

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę – w sprawie:

DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH

 

  1. ryby – Załącznik nr 3 (CPV – 03 31 10 00-2)
  2. różne produkty spożywcze pieczywo – Załącznik nr 4 (CPV – 15 81 10 00-6)
  3. produkty mleczarskie – Załącznik nr 5 (CPV – 15 50 00 00-3)
  4. produkty mięsne, mięso – Załącznik nr 6 (CPV – 15 10 00 00-9)
  5. Owoce, warzywa i podobne produkty– Załącznik nr 7 (CPV – 15 30 00 00-1)
  6. Produkty przemiału ziarna, skrobi i prod. skrobiowych – Załącznik nr 7 (CPV – 15 60 00 00-4)
  7. Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne – Załącznik nr 7 (CPV – 15 40 00 00-2)
  8. Różne produkty spożywcze – Załącznik nr 7 (CPV – 15 80 00 00-6)
  9. Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa – Załącznik nr 7 (CPV – 03 11 00 00-5)

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji dołączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załączniki do SIWZ)

 

Rozstrzygniętym w dniu 14 Listopada 2017r.

 

1.            DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZŁOŻONEJ PRZEZ:

 

ZAŁĄCZNIK NR 3:

OFERTĘ NR 8

Hurtownia "RYBKA", Pasik Barbara, Pietrzykowski Daniel, Pasik-Pietrzykowska Kamila, S.C.

62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 211

NIP: 618-214-29-43, REGON: 302 285 500

 

Wartość brutto oferty: 7 454,40 zł

Wartość punktowa w kryterium CENA: 100pkt.

 

ZAŁĄCZNIK NR 4:

OFERTĘ NR 4

Piekarnia "BAGIETKA", S.C., Urszula, Piotr, Marcin Ulańscy

98-285 Wróblew, Ocin 43

NIP: 827-10-00-393, REGON: 730 054 137

 

Wartość brutto oferty: 11 253,90 zł

Wartość punktowa w kryterium CENA: 100pkt.

 

ZAŁĄCZNIK NR 5:

OFERTĘ NR 2

O.S.M. WART-MILK

98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 41/45

NIP: 827 – 15 – 00 – 233, REGON: 000 313 215

 

Wartość brutto oferty: 32 497,50 zł

Wartość punktowa w kryterium CENA: 100pkt.

 

ZAŁĄCZNIK NR 7:

OFERTĘ NR 9

"DAMEX", Danuta Janczak

98-290 Warta, ul. 3-go Maja 15

NIP: 827-129-55-08, REGON: 730 352 662

 

Wartość brutto oferty: 49 618,20 zł

Wartość punktowa w kryterium CENA: 100pkt.

 

UZASADNIENIE

Oferty złożone przez wybranych wykonawców spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami do ww. dokumentów oraz kwoty zaproponowane przez oferentów mieszczą się w wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia. Oferty uzyskały najbardziej korzystne wyniki punktowe w kryteriach ocen złożonych ofert. W postępowaniu zostały złożone co najmniej dwie ważne oferty nie podlegające odrzuceniu.

 

2.            UNIEWAŻNIŁ POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA OBEJMUJĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 6

 

W zakresie części zamówienia obejmującego Załącznik nr 7 nie złożono co najmniej dwóch ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu (Art. 93 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych), komisja przetargowa proponuje unieważnić postępowanie w zakresie części zamówienia obejmującego Załącznik Nr 6.

UZASADNIENIE

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 Stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (T.J. z 24.08.2017r., Dz. U. z 2017r., poz. 157 wraz z późniejszymi zmianami), Art. 93 ust. 2, Zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę, jeśli nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

Oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne złożyli i uzyskali wartość punktową:

 

NR ZAŁĄCZNIKA

Nr oferty.

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

„CENA”

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

3

7

P.P.H. "MORFISH", ROMAN CIOŁEK

Wróblew 52, 98-285 Wróblew

91,60

91,60

8

Hurtownia RYBKA", Pasik Barbara, Pietrzykowski Daniel, Pasik-Pietrzykowska Kamila, S.C.

Ul. Częstochowska 211, 62800 Kalisz

100,00

100,00

4

4

Piekarnia "BAGIETKA", S.C., U.P.M. Ulańscy

Ocin 43, 98-285 Wróblew

100,00

100,00

6

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Warcie

Ul. Kaliska 7, 98-290 Warta

89,08

89,08

5

2

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska "WART - MILK"

ul. Wojska Polskiego 41/45, 98-200 Sieradz

100,00

100,00

3

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łasku

Ul. Matejki 16,
98-100 Łask

95,10

95,10

6

5

"JAMIR", Sobieraj i wspólnicy, Sp. Jawna

Bechcice Parcela 21, 95-083 Lutomiersk

100,00

(postępowanie unieważnione)

100,00 (postępowanie unieważnione)

7

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "POLARIS", Małgorzata Gruszczyńska

Ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz

99,95

99,95

9

"DAMEX", Danuta Janczak,

ul. 3-go Maja 15, 98-290 Warta

100,00

100,00

 

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie została odrzucona żadna ofert.

Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (T.J. z 24.08.2017r., Dz. U. z 2017r., poz. 157 z późniejszymi zmianami) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

 

Proponowany termin podpisania umowy: 23 listopada 2017r.

W sprawie podpisania umowy proszę o kontakt z pracownikiem DPS Biskupice Sławomirem Janiakiem
(Tel. 43 827 46 95 lub 693 333 150).

 

 

(-) Maria Antczak

DYREKTOR

 

______________________________________________

/podpis przedstawiciela zamawiającego/

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  15‑11‑2017 12:43:09
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  15‑11‑2017 12:43:09
Data ostatniej aktualizacji:
15‑11‑2017 12:45:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive