Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawy środków chemicznych do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach


Biskupice, dnia 24 Stycznia 2017r.

Numer sprawy: G.2711.1.2017

 

ZAWIADOMIENIE

 

                Informujemy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „DOSTAWY ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH” od Lutego 2017r. do 31 Grudnia 2017r. Zamawiający dokonał w dniu 24 Stycznia 2017r. rozstrzygnięcia postępowania:

dokonano wyboru wykonawcy:

 

OFERTĘ NR 1 - Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego MOZZI SERVICE, Marcin Grzegorzewski

Ul. Południowa 43/1, 63-400 Ostrów Wielkopolski

NIP 622 223 17 72; REGON 251 467 545

Cena brutto: 60 136,50 zł

UZYSKANA SUMARYCZNA WARTOŚĆ PUNKTOWA: 4,995 PKT

 

UZASADNIENIE WYBORU OFERT

Oferta złożona przez wybranego Wykonawcę P.H.U. MOZZI SERVICE, Marcin Grzegorzewski spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT. Oferta ww. uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert zgodnie z Załącznikiem Nr 3, 4 i 5 do ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT. Złożono jedną ofertę finansowo mieszczącą się w wysokości środków, jakie przeznaczył zamawiający na sfinansowanie zamówienia.

 

OFERTY W POSTĘPOWANIU ZŁOŻYLI I UZYSKALI WARTOŚCI PUNKTOWE:

Nr oferty.

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

CENA

(maksymalna ilość pkt. 3,50)

ŚREDNIA OCENA DOSTARCZONYCH PRÓBEK TOWARÓW

(maksymalna ilość pkt. 1,50)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 5,00)

1.

PHU MOZZI SERVICE, MARCIN GRZEGOROWSKI

Ul. Południowa 43/1, 63-400 Ostrów Wielkopolski

3,500

1,495

4,995

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie została odrzucona żadna oferta.

 

Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.

 

ODBIÓR ZŁOŻONYCH PRÓBEK PRODUKTÓW

Zamawiający ustala termin do odbioru złożonych wraz z ofertą próbek towarów, w terminie od dnia 27 stycznia 2017r. do dnia 01 lutego 2017r. do godziny 14:00. Próbki towarów można odebrać jeśli oferent w złożonym Formularzu Ofertowym wyraził wolę odbioru ww. próbek.

TERMIN PODPISANIA UMOWY:

Proponowany termin podpisania umowy 01 luty 2017r., w sprawie umowy prosimy o kontakt z Panem Sławomirem Janiakiem, Tel. 43 827 46 95 wew.23 lub 693 333 150.

 

 

(-) Maria Antczak

DYREKTOR

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  24‑01‑2017 13:52:50
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  24‑01‑2017 13:52:50
Data ostatniej aktualizacji:
24‑01‑2017 13:54:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive