Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawy produktów leczniczych, materiałów opatrunkwych i środków pomocniczych do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach (od 01 Stycznia 2018r. do 31 Grudnia 2018r.)


Biskupice, 2017-12-22

 

 

Numer sprawy: G.2711.13.2017

 

ZAWIADOMIENIE

 

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, rozstrzygniętym w dniu 22 grudnia 2017r. – w sprawie:

 

DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH

 

CPV   336 00000-6     (Produkty farmaceutyczne)

CPV   331 00000 – 1     (Urządzenia medyczne)

 

ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 3/1 oraz ZAŁACZNIKIEM NR 3/2 do zaproszenia do składania ofert

 

W okresie od 01 STYCZNIA 2018r. do 31 GRUDNIA 2018r.

termin płatności – do 30 dni od daty dostawy i wystawienia faktury.

                                                                                    

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami.

 

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty

(w zakresie ZAŁĄCZNIKA NR 3/1 I ZAŁĄCZNIKA NR 3/2) złożonej przez:

 

"FARMAX", SP. Z O.O., APTEKA KWIATY POLSKIE
 

ul. Ks. Wujaka 2, 92-551 Łódź

NIP: 727-265-12-70; REGON: 100 046 890

 

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY

Oferta złożona przez wybranego wykonawcę spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Zaproszeniu do składania ofert wraz z Załącznikami do Zaproszenia oraz kwota zaproponowana przez oferentów mieści się w wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia. Oferta "FARMAX", SP. Z O.O., APTEK "KWAITY POLSKIE" uzyskała najwyższą ocenę w kryteriach oceny ofert.

 

Wykonawca zaproponował w swojej ofercie za realizację całego zakresu zamówienia publicznego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3/1 oraz 3/2 do Zaproszenia do składania ofert:

 

CENĘ:

WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY (WRAZ Z PODATKIEM VAT W NALEŻNEJ WYSOKOŚCI):

43 795,74 zł

Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia oferty złożyli i uzyskali wartość punktową:

 

Nr oferty

Nazwa Oferent

Adres Oferenta

Wartość punktowa

CENA

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA (maksymalna ilość pkt. 100,00)

1

APTEKA "ZDROWIE", mgr farm. Marek Hylak

Ul. Długosza 34, 51-162 Wrocław

48,86

48,86

2

BURCHACIŃSCY, SP. AKCYJNA, PLUS, SP. K.

Ul. Rynek 15, 98-360 Lututów

88,65

88,65

3

APTEKA "GEMINI"

Aleja Pokoju 5/7, 98-200 Sieradz

40,81

40,81

4

"FARMAX", SP. Z O.O., APTEKA "KWIATY POLSKIE"

Ul. Ks. Wujaka 2,
92-551 Łódź

100,00

100,00

5

"MAXIFARMA", SP. Z O.O., APTEKA "ZDRÓWKO"

Ul. Kopcińskiego 36a, 90-154 Łódź

93,09

93,09

Zamawiający nie odrzucił żadnej z ofert złożonych w postępowaniu.

 

Proponowany termin podpisania umowy: 28 Grudnia 2017r.

Osoba do kontaktu w sprawie podpisania umowy: Sławomir Janiak, Tel. 43 827 46 95 lub 693 333 150.

(-) Maria Antczak

DYREKTOR

______________________________________

         /podpis przedstawiciela zamawiającego/

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  22‑12‑2017 10:54:55
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  22‑12‑2017 10:54:55
Data ostatniej aktualizacji:
22‑12‑2017 10:56:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive