Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawy pelletu drzewnego wraz z rozładunkiem w DPS Biskupice (od Maja 2018r. do 31 Października 2018r.)


Biskupice, 2018-06-05

Numer sprawy: G.2711.5.2018

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

W ZAPYTANIU CENOWYM DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY OKREŚLONEJ W ART. 4 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z póź. zm.) ROZSTRZYGNIĘTYM W DNIU 04.06.2018R.

 

w sprawie:

DOSTAWY PELLETU DRZEWNEGO WRAZ Z ROZŁADUNKIEM W DPS BISKUPICE

 

CPV   09111400-4               (Paliwa drzewne)

 

O PARAMETRACH PELLETU DRZEWNEGO:

 

 1. Wartość opałowa: >17,50 [MJ/kg]
 2. Wilgotność: < 12 [%]

 

(wyrywkowo będą prowadzone kontrole wilgotności dostarczonego pelletu w przypadku przekroczenia ustalonej normy wilgotności powyżej 12% dostawa zostanie nieprzyjęta i dostawca musi dostarczyć towar bez wady zgodny z przedmiotem zamówienia)

 

 1. Zawartość popiołu: <1,50 [%],
 2. Gęstość: 1,0<Gęstość<1,4 [kg/dm3],
 3. Granulacja pelletu – średnica: 4≤d<10 [mm] ± 10 [%], długość: <50 [mm] ± 10 [%],
 4. Dodatki ułatwiające prasowanie: BRAK,
 5. Zawartość siarki: < 0,08 [%],
 6. Zawartość azotu: < 0,3 [%],
 7. Zawartość chloru: < 0,03 [%],
 8. Opakowania zbiorcze po 15-25 kg,
 9. Termin płatności – do 30 dni od daty dostawy pelletu drzewnego i wystawienia faktury,
 10. Transport – Własny Dostawcy na teren DPS Biskupice,
 11. Wielkość i terminy poszczególnych dostawach - określa Zamawiający (maksymalna ilość dostawy jednorazowej 20 ton).

 

UWAGA !!!

Pellet musi odpowiadać parametrom oraz posiadać odpowiednie certyfikaty (prosimy o załączenie certyfikatów), jakie są wymagane dla spalania biomasy

 

W ilości 50 ton

W okresie od MAJA 2018r. do 31 PAŹDZIERNIKA 2018r.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji dołączonej do Zaproszenia do składania ofert

 

Dokonał wyboru oferty złożonej przez:

"BRYKIET KIJE", SP. Z O.O.,
UL. CHŁAPOWSKIEGO 55, 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI
NIP: 622-239-41-03, REGON: 251 025 706

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta złożona przez wybranego wykonawcę "BRYKIET KIJE", SP. Z O.O. spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami oraz kwota zaproponowana przez oferenta mieści się w wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia. Oferta uzyskała najbardziej korzystne wyniki punktowe w kryteriach oceny złożonych ofert.

 

CENĘ:

CENA brutto za 1 tonę PELLETU DRZEWNEGO (wraz z podatkiem w należnej wysokości)
578,10 zł

CENA w skali 100 punktowej (100,00 pkt.)

Sumaryczna ilość punktów otrzymana : 100,00 pkt.

 

Oferty w zamówieniu publicznym złożyli:

 

Nr oferty

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

„CENA” (brutto)
za 1 tonę

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

1

P.W. "ANPOL", RAJMUND ANDRYCH

Biskupice 88, 98-200 Sieradz

72,31

72,31

2

MB MŁODAWSKI, PAWEL MŁODAWSKI

Ul. Oksińskiego 4, 98-200 Sieradz

66,20

66,20

3

"BRYKIET KIJE",
SP. Z O.O.

Ul. Chłapowskiego 55, 63400 Ostrów Wielkopolski

100,00

100,00

 

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie została odrzucona żadna oferta.

 

Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.

 

Przewidywany proponowany termin podpisania umowy: 11 Czerwca 2018r.

W sprawie umowy prosimy o kontakt ze Sławomirem Janiakiem tel. 43 827 46 95 wew. 23

lub 693 333 150.

 

DYREKTOR

(-) Sławomir Janiak

_________________________________

/podpis przedstawiciela zamawiającego/

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  05‑06‑2018 14:32:24
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  05‑06‑2018 14:32:24
Data ostatniej aktualizacji:
05‑06‑2018 14:36:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive