DZIAŁ GOSPODARCZY I OBSŁUGI


 

DZIAŁ GOSPODARCZY I OBSŁUGI

 

TELEFON KIEROWNIK DZIAŁU:                                                                                    +48 43 827 46 95 WEW. 22

TELEFON PORTIERNIA :                                                                                               +48 43 827 46 95 WEW. 50

TELEFON KUCHNIA:                                                                                                      +48 43 827 46 95 WEW. 31

TELEFON PRALNIA:                                                                                                       +48 43 827 46 95 WEW. 32

TELEFON MAGAZYNIER:                                                                                               +48 43 827 46 95 WEW. 23

TELEFON SEKRETARIAT (CENTRALA TELEFONICZNA) :                                          +48 43 827 46 95 WEW. 20

 

GODZINY PRACY DZIAŁU:                               CAŁODOBOWO

GODZINY PRACY KIEROWNIK DZIAŁU:       OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU, OD GODZ. 7:00 DO 15:00   

 

            PODSTAWOWE ZADANIA DZIAŁU:

1.    Administrowanie obiektami i infrastrukturą Domu - utrzymanie w stanie sprawności technicznej sieci energetycznej, wodociągowej, cieplnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji burzowej, oczyszczalni ścieków, kotłowni, sieci informatycznej, dróg
i ciągów pieszych, parkingów i placów składowych, obiektów budowlanych, urządzeń pralniczych, urządzeń kuchennych, taboru sprzętowo-transportowego, wewnętrznej i zewnętrznej instalacji telefonicznej oraz instalacji domofonowej, przyzywowej oraz telewizji przemysłowej (monitoring).

2.    Świadczenie usług przewozowych dla personelu i mieszkańców, racjonalne eksploatowanie pojazdów, utrzymanie w należytym porządku i czystości garaży.

3.    Kontrolowanie i dozorowanie terenu i mienia stanowiącego własność Domu.

4.    Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, konsultowanie z służbami pielęgniarskimi wyjść mieszkańców poza teren Domu.

5.    Zaopatrzenie Domu w materiały i artykuły z uwzględnieniem potrzeb i możliwości finansowych, z zachowaniem wymogów ustawy o zamówieniach publicznych.

6.    Utrzymanie porządku i czystości na terenie Domu oraz pielęgnacja zieleni.

7.    Prowadzenie prac związanych z produkcją roślinną.

8.    Zabezpieczenie usług pralniczych i szwalniczych.

9.    Prowadzenie polityki magazynowej według aktualnych potrzeb i wymogów, utrzymanie w należytym stanie technicznym, porządku i czystości pomieszczeń magazynowych.

10.  Składanie i realizacja zapotrzebowań na dostawy towarów i usług.

11.  Obsługa kotłowni zasilającej instalację c.o., c.w.u. i pary technologicznej, prowadzenie kontroli zużycia materiałów opałowych, nadzorowanie parametrów technologicznych kotłowni wraz z nadzorem jakości czynników grzewczych wytwarzanych w kotłowni.

12.  Wykonywanie prac remontowo-budowlanych i konserwacyjnych oraz napraw sprzętu i urządzeń.

13.  Nadzorowanie procesów technologicznych oraz kontrola prawidłowego funkcjonowania lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z wykonywaniem prac konserwacyjno-remontowych.

13.  Prowadzenie sekretariatu, archiwum zakładowego, rozliczeń i ewidencji środków transportu.

14.  Opracowywanie planów remontów budynków, budowli i infrastruktury Domu oraz prowadzenie stosownej dokumentacji w tym zakresie.

15.  Nadzorowanie właściwego stanu technicznego obiektów, instalacji i urządzeń oraz ich prawidłowego eksploatowania.

16.  Nadzorowanie przebiegu procesów inwestycyjnych i remontowych dotyczących budynków, budowli i infrastruktury technicznej Domu.

17.  Przygotowanie jadłospisów zgodnie z obowiązującymi normami żywienia oraz stosowanymi w Domu dietami.

18.  Do zadań kuchni należy:

1)  przygotowywanie posiłków dla mieszkańców zgodnie z obowiązującymi standardami,

2)  przestrzeganie ilościowego jakościowego, higienicznego i terminowego przygotowania posiłków,

3)  utrzymywanie maszyn i sprzętu kuchennego w należytym stanie technicznym,

4)  przestrzeganie warunków sanitarnych i higienicznych w kuchni z uwzględnieniem systemu HACCP,

5)  przestrzeganie przepisów higieny osobistej.

 

19.  Do zadań pralni należy:

1)  przyjmowanie do prania, brudnej i wydawanie czystej, bielizny i odzieży mieszkańców,

2)  przestrzeganie przepisów dotyczących prowadzenia pralni w tym przepisów BHP/ppoż.,

3)  pranie, suszenie oraz zgodnie z potrzebami prasowanie, maglowanie bielizny osobistej, odzieży i pościeli,

4)  przestrzeganie zasad obsługi maszyn i urządzeń pralni,

5)  utrzymywanie maszyn i sprzętu pralniczego w należytym stanie technicznym,

6)  prowadzenie prac szwalniczych związanych z naprawą bielizny i odzieży mieszkańców,

7)  właściwego przechowywania powierzonej odzieży do naprawy,

8)  przestrzeganie właściwego i oszczędnego wykorzystania materiałów, środków chemicznych i sprzętu do prania, suszenia, maglowania i napraw odzieży, bielizny mieszkańców.

8)  utrzymanie czystości w pomieszczeniach pralni, suszarni , maglowania oraz szwalni,

9)  pranie, suszenie odzieży ochronnej pracowników Domu.

 

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  30‑07‑2018 08:40:01
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  30‑07‑2018 08:40:01
Data ostatniej aktualizacji:
14‑05‑2021 09:59:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive