ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE OFERTY - DOSTAWY ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH OD DNIA PODPISANIA UMOWY PRZEZ OKRES 12 MIESIĘCY LUB DO DNIA FAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA WARTOŚCI UMOWY


 

Biskupice, dnia 18 maja 2021 r.

 

Numer sprawy: ZP.2711.2.2021

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje, że:

w zapytaniu ofertowym, nie podlegającemu Ustawie Prawo Zamówień Publicznych
w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 (Dz.U. z 2019, poz. 2019) oraz działając na podstawie Regulaminu Zamówień Publicznych, rozstrzygniętym w dniu 16 KWIETNIA 2021r. –
w sprawie: DOSTAW ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH OD DNIA PODPISANIA UMOWY  PRZEZ OKRES 12 MIESIĘCY LUB DO DNIA FAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA WARTOŚCI UMOWY

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego.

 

W związku  z rezygnacją Wykonawcy:  ANNA S.C.,    D. STACHOWSKA, A. SAMULAK, M. SAMULAK, Ul. STAWISZYŃSKA 127 , 62-800 KALISZ, NIP 618 214 79 81; REGON 360 709 461 dokonał ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

PPHU „ATUT” WIESŁAW ZAWITKOWSKI

98-200 SIERADZ, UL. POW 64A

NIP 827-000-06-81, REGON 730018590

 

Cena brutto: 97 497,35 zł;

słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 35/100

 

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY:

Oferta złożona przez wybranego Wykonawcę - PPHU „ATUT” WIESŁAW ZAWITKOWSKI
98-200 SIERADZ, UL. POW 64A,
spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Zapytaniu ofertowym  nr ZP.2711.2.2021 oraz kwota zaproponowana przez oferenta mieści się w wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia. Oferta uznana została jako oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym- najwyższa liczba punktów.

Ponowny wybór oferty najkorzystniejszej został dokonany z uwagi na rezygnację Wykonawcy ANNA S.C.

Po otwarciu ofert i po ich zbadaniu Zamawiający w dniu 19.04.2021 r. powiadomił Wykonawcę  o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu na dostawę środków chemicznych do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach . Termin podpisania umowy został wyznaczony na dzień 27.04.2021 r.  W ustalonym terminie umowa nie została podpisana.

 

W poniższej tabeli wskazano Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz dokonane streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

CENA

(maksymalna ilość pkt. 3,50)

ŚREDNIA OCENA DOSTARCZONYCH PRÓBEK TOWARÓW

(maksymalna ilość pkt. 1,50)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 5,00)

1.

ANNA S.C., D.STACHOWSKA, A. SAMULAK, M. SAMULAK

Rezygnacja z podpisania umowy

2.

PPHU „ATUT” WIESŁAW ZAWITKOWSKI

UL. POW 64A, 98-200 Sieradz

3,255

1,466

4,721

3.

PHU MOZZI SERVICE, MARCIN GRZEGOROWSKI

Ul. Południowa 43/1, 63-400 Ostrów Wielkopolski

3,024

1,493

4,517

 

TERMIN PODPISANIA UMOWY: 19.05.2021 r.

W sprawie podpisania umowy proszę o kontakt z pracownikiem DPS Biskupice Panią Anną Marciniak  Tel. 43 827 46 95

 

 (-) SŁAWOMIR JANIAK

DYREKTOR

 

 

Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Szymala , w dniu:  18‑05‑2021 13:22:02
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  18‑05‑2021 13:22:02
Data ostatniej aktualizacji:
18‑05‑2021 13:29:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive