Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania pod nazwą: „Sprzedaż wraz z dostawą pelletu drzewnego dla Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach od dnia podpisania umowy na okres 6 miesięcy”


Biskupice, dnia 29.02.2024 r.

Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach

Biskupice 72

98-200 Sieradz

email: zamowienia.dpsbiskupice@gmail.com; dps@invar.net.pl

skrytka EPUAP: /DPSBiskupice/SkrytkaESP

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Dotyczy postępowania pod nazwą: „Sprzedaż wraz z dostawą pelletu drzewnego dla Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach od dnia podpisania umowy na okres 6 miesięcy” prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej także PZP), o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie art. 3 ustawy PZP

ZP.2710.01.2024

Nr ogłoszenia:       2024/BZP 00105132/01 z dnia 2024-02-14        

ID postępowania : ocds-148610-0dd7552d-cb1d-11ee-875e-a22221c84ba7

 

I. Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że jako najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający wybrał:

Nr oferty

Wykonawca

Ilość uzyskanych punktów w kryterium CENA

7

Sprzedaż węgla i nawozów sztucznych

Halina Gonera

Rakowice 13a

98-285 Wróblew

NIP 827-167-44-01

100,00

 UZASADNIENIE WYBORU:

  1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
  2. Oferta spełnia warunki Specyfikacji Warunków Zamówienia.
  3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

Zgodnie z art. 308 ust 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

II. RANKING OFERT

NUMER OFERTY

FIRMA (NAZWA) LUB NAZWISKO ORAZ
ADRES WYKONAWCY

WARTOŚĆ  (BRUTTO)

KRYTERIUM CENA

Liczba pkt 100

1

FARM Krzysztof Piechut

Ul. 3 Maja 20

95-040 Koluszki

NIP 836-177-12-37

126 198,00 zł

84,91

2

RUREX

Ul. Kaliska 11C

63-510 Mikstat

NIP 514-034-27-20

110 700,00 zł

96,80

3

Tomasz Gonera (Gonera)

Rakowice 13a

98-285 Wróblew

NIP 827-212-29-16

112 914,00 zł

94,90

4

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ANPOL

RAJMUND ANDRYCH

Biskupice 88

98-200 Sieradz

NIP 827-100-44-39

107 257,50 zł

99,90

5

PHU „WAWRZYNIAK’

Skład Opału Marcin Wawrzyniak

Ul. Wojska Polskiego 141D

98-200 Sieradz

NIP 832-183-09-56

118 449,00 zł

90,46

6

PUCHATEK Piotr Kolasa

Ul. Uniejowska 35

98-200 Sieradz

NIP 827-151-32-18

124 537,50 zł

86,04

7

Sprzedaż węgla i nawozów sztucznych

Halina Gonera

Rakowice 13a

98-285 Wróblew

NIP 827-167-44-01

107 157,60 zł

100,00

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej

(-) Sławomir Janiak

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
716KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Śniegula , w dniu:  29‑02‑2024 09:25:16
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  29‑02‑2024 09:25:16
Data ostatniej aktualizacji:
29‑02‑2024 09:32:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive