Zawiadomienie o wyborze oferty po rozpatrzeniu protestów

Zawiadomienie o wyborze oferty po rozpatrzeniu protestów na dostawy oleju opałowego lekkiego od kwietnia 2007 do 31 lipca 2007 dla Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Biskupice, dnia 15-05-2007r.

Numer sprawy: DPS-ZP 3200/2/2007


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

w przetargu nieograniczonym rozstrzygniętym w dniu 15 Maja 2007r. - w sprawie:

Dostaw OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO od Kwietnia 2007r. do 31 Lipca 2007r.

- w ilości 5 000 dm3:

- max. lepkość w temp. 20 ºC 6 mm2 / s (1,5 ºE)

- Transport - Własny Dostawcy na teren DPS Biskupice,

- wielkość i terminy poszczególnych dostawach - określa Zamawiający.

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "PETROMOT" UL. KONIŃSKA 45, 62-560 SKULSK

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta złożona przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "PETROMOT" uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagalne warunki stawiane oferentom.

Wykonawca zaproponował w swojej ofercie:

1. CENĘ:

CENA NETTO 1,84 zł

22%- VAT 0,40 zł

CENA BRUTTO 2,24 zł

Uzyskał wartość punktową: 4,50 pkt

2. TERMIN PŁATNOŚCI:

30 dni

Uzyskał wartość punktową: 0,50 pkt

Sumaryczna ilość punktów otrzymana przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "PETROMOT": 5,00 pkt

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrzucono 3 oferty.

Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 wraz z późniejszymi zmianami ) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  15‑05‑2007 13:08:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  15‑05‑2007 13:08:19
Data ostatniej aktualizacji:
15‑05‑2007 13:08:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie