Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty na 'Przystosowanie Pawilonu 'B' dla osób niepełnosprawnych wraz z małą architekturą na terenie Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach'

Biskupice, dnia 20-08-2007

Numer sprawy: DPS-ZP 3200/4/2007

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

w przetargu nieograniczonym rozstrzygniętym w dniu 20 Sierpnia 2007 r. - w sprawie:

Przystosowanie Pawilonu "B" dla osób niepełnosprawnych wraz z małą architekturą na terenie Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach


W skład przedmiotu zamówienia wchodzą:

1. Budowa drogi dojazdowej przeciwpożarowej,

2. Budowa ciągów komunikacyjnych dla potrzeb Pawilonu "C",

3. Przebudowa schodów zewnętrznych w Pawilonie "B",

4. Budowa platformy dla osób niepełnosprawnych w Pawilonie "B",

5. Budowa chodnika do platformy w Pawilonie "B".

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji dołączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

"Bud-Trans" Roboty Budowlano-Drogowe, Jan Karbowiak,
ul. Uniejowska 170 A, 98-200 Sieradz

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta złożona przez"Bud-Trans" Roboty Budowlano-Drogowe, Jan Karbowiak uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagalne warunki stawiane oferentom, kwota zaproponowana przez oferenta mieści się w wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia.

Wykonawca zaproponował w swojej ofercie:

Zamawiający określił:

1. CENĘ:

- WARTOŚĆ netto 280 257,75 zł + 7% VAT 19 618,04 =

- WARTOŚĆ brutto 299 875,79

Uzyskał wartość punktową: 4,00 pkt

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

- do 15 Listopada 2007 r. (94 dni kalendarzowych od dnia 13.08.2007r.)

Uzyskał wartość punktową: 0,50 pkt

3. OKRES GWARANCJI:

- 50 MIESIĘCY

Uzyskał wartość punktową: 0,40 pkt

Sumaryczna ilość punktów otrzymana przez "Bud-Trans" Roboty Budowlano-Drogowe: 4,90 pkt.


Oferty w przetargu nieograniczonym złożyli:

Lp.

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

"CENA"

(maksymalna ilość pkt. 4,00)

"TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA"

(maksymalna ilość pkt. 0,50)

"OKRES GWARANCJI"

(maksymalna ilość pkt. 0,50)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 5,00)

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "MARK-BUD" Sp. z.o.o.

98-200 Sieradz,
ul. Paderewskiego 2A

3,85

0,43

0,50

4,78

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie została odrzucona żadna z oferta złożonych przez wykonawców.

Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  20‑08‑2007 10:31:30
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  20‑08‑2007 10:31:30
Data ostatniej aktualizacji:
20‑08‑2007 10:31:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie