Dostawy brykietu z trocin drzewnych wraz z rozładunkiem

Dostawy brykietu z reocin drzewnych wraz z rozładunkiem w DPS Biskupice Luty 2007 - 31 Sierpień 2007

ZAWIADOMIENIEDom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę rozstrzygniętym w dniu
20 LUTEGO 2007r. - w sprawie:

DOSTAWY BRYKIETU Z TROCIN DRZEWNYCH WRAZ Z ROZŁADUNKIEM W DPS BISKUPICE
CPV 10125000-5 (Paliwa drzewne)

PKWiU 20.10.40 - 05.30 (Brykiety z trocin)

1. wartość opałowa 18 MJ/kg

2. wilgotność 8 - 15 %

3. Granulacja brykietu - średnica do 6 cm

4. Opakowania zbiorcze po 25-35 kg

5. termin płatności - 30 dni od daty dostawy koksu i wystawienia faktury,

6. Transport - Własny Dostawcy na teren DPS Biskupice,

  1. wielkość i terminy poszczególnych dostawach - określa Zamawiający.
W ilości 100 ton

W okresie od LUTEGO 2007r. do 31 SIERPNIA 2007r.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji dołączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Dokonał wyboru oferty złożonej przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ANPOL" Rajmund Andrych

Biskupice 88

98-210 Sieradz 2

ü CENĘ:

WARTOŚĆ netto za 1 tonę 395,00 zł + 22% VAT 86,90 =

WARTOŚĆ brutto za 1 tonę 481,90 zł

CENA w skali 5 punktowej (5,00 pkt.)
Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie została odrzucona żadna z oferta złożonych przez wykonawców.

Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  20‑02‑2007 14:58:08
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  20‑02‑2007 14:58:08
Data ostatniej aktualizacji:
20‑02‑2007 14:58:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie