Dostawy brykietu z trocin drzewnych wraz z rozładunkiem w DPS Biskupice (od Lutego 2009r. do 30 Kwietnia 2009r.) w ilości 50 ton

Dostawy brykietu z trocin drzewnych wraz z rozładunkiem w DPS Biskupice (od Lutego 2009r. do 30 Kwietnia 2009r.) w ilości 50 ton

Biskupice, 2009-02-12

Numer sprawy: DPS - ZP 3200/1/2009

ZAWIADOMIENIE

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę rozstrzygniętym w dniu 12 stycznia 2009r. - w sprawie:

DOSTAWY BRYKIETU Z TROCIN DRZEWNYCH WRAZ Z ROZŁADUNKIEM W DPS BISKUPICE

CPV 09111400-4 (Paliwa drzewne)

PKWiU 20.10.40 - 05.30 (Brykiety z trocin)

1. wartość opałowa 18 MJ/kg

2. wilgotność 10 %

3. zawartość popiołu do 1 %

4. zawartość siarki < 0,05 %

5. Granulacja brykietu - średnica do 8 cm

6. Opakowania zbiorcze po 25-35 kg

7. termin płatności - 30 dni od daty dostawy koksu i wystawienia faktury,

8. Transport - Własny Dostawcy na teren DPS Biskupice,

  1. wielkość i terminy poszczególnych dostawach - określa Zamawiający.

W ilości 50 ton

W okresie od Lutego 2009r. do 30 Kwietnia 2009r.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji dołączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:


Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ANpol" Rajmund Andrych, Biskupice 88, 98-210 Sieradz 2
UZASADNIENIE WYBORU OFERTY

Oferta złożona przez wybranego dostawcę spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami do ww. dokumentów oraz kwota zaproponowana przez oferenta mieści się w wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia.

Wykonawca zaproponował w swojej ofercie:

CENĘ:

CENA NETTO: 420,00 zł za 1 tonę

VAT: 92,40 zł za 1 tonę

CENA BRUTTO: 512,40 za 1 tonę

Uzyskał wartość punktową: 5,00 pkt

Sumaryczna ilość punktów otrzymana przez Brykiet Kije sp. z o.o.: 5,00 pkt

Oferty w przetargu nieograniczonym złożyli i uzyskali wartość punktową:

Nr oferty.

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

"CENA"

(maksymalna ilość pkt. 5,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 5,00)

2.

EKOPAL Dominik Grot

Kalino 64B, 95-030 Rzgów

4,67

4,67

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia została odrzucona 0 ofert.

Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 wraz z późniejszymi zmianami ) - dział VI "Środki ochrony prawnej".


(-) Maria Antczak

Dyrektor

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  13‑02‑2009 09:39:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  13‑02‑2009 09:39:00
Data ostatniej aktualizacji:
13‑02‑2009 09:42:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie