Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty w sprawie 'Wykonanie instalacji systemu oddymiania klatki schodowej Pawilonu 'A' Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach'

Biskupice, dnia 12-10-2009r.

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach

Biskupice 72

98-210 Sieradz 2
Numer sprawy: DPS - ZP 3203/2/2009

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Informujemy, że w postępowaniu o zamówienie na roboty budowlane - instalacyjne: "Wykonanie instalacji systemu oddymiania klatki schodowej Pawilonu "A" Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach"

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "BART", Kompleksowe Zabezpieczanie Obiektów spółka Cywilna,
Barbara Mróz, Artur Mróz,
ul. Droga Brzezińska 1 B, 98-200 Sieradz

Wartość oferty wygranej (OFERTA NR 4) wynosi:

Cena netto: 33 446,03 zł

Podatek VAT: 2 341,22 zł

Cena brutto: 35 787,25 zł
Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta złożona przezPrzedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "BART" Kompleksowe Zabezpieczanie Obiektów, Spółka Cywilna, Barbara Mróz, Artur Mróz zaproponowała najniższą kwotę za zrealizowanie zadania objętego zamówieniem oraz spełnia wszystkie wymagalne warunki stawiane oferentom, kwota zaproponowana przez oferenta mieści się w wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia.
Pozostałe oferty złożyli:
Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena (netto)

VAT

Cena (brutto)

1

IMPEL SECURITY TECHNOLOGIES Sp. z o.o.,
ul. Ślęzy 118, 53-111 Wrocław

48 594,58

10 690,81

59 285,39

2

INET - Sp. Cywilna, Artur Werbicki, Artur Kulka,
ul. Aleja Pokoju 13/1, 98-200 Sieradz

39 342,55

8 655,36

47 997,91

3

Usługowo - Handlowa Firma Prywatna "PWP" Wojciech Pytlak,
ul. Ogrodników 61, 42-520 Dąbrowa Górnicza

37 002,13

2 590,15

39 592,28
UWAGI do ofert:

W ofercie nr 1 firmy IMPEL SECURITY TECHNOLOGIES Sp. z o.o. oraz w ofercie nr 2 firmy INET - Sp. Cywilna, Artur Werbicki, Artur Kulka wystąpiły błędy w obliczaniu ceny - nieprawidłowo obliczony został podatek VAT (zastosowano stawkę podatku VAT - 22%). Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 97, poz. 970 z późniejszymi zmianami) stawką obniżonego podatku w wysokości 7% są objęte budynki skwalifikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie 1130 (Budynki zbiorowego zamieszkania), do której zalicza się m.in. domy pomocy społecznej.

(-) Maria Antczak

Dyrektor

/podpis przedstawiciela zamawiającego/

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  12‑10‑2009 08:51:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  12‑10‑2009 08:51:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑10‑2009 08:54:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie