Odpowiedź na zapytanie do tresci Zaproszenia do składania ofert na 'Dostawy srodków chemicznych do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach'

Odpowiedź na zapytanie do tresci Zaproszenia do składania ofert na 'Dostawy srodków chemicznych do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach'

Biskupice, dnia 02 listopada 2009r.


Dom Pomocy Społecznej
w Biskupicach


Biskupice 72


98-210 Sieradz 2

DPS-ZP 3203/3/2009

W związku ze skierowaniem do Zamawiającego zapytania o wyjaśnienie - doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia poprzez podanie dokładnych parametrów (np. wielkość, grubość, długość) następujących produktów z załącznika nr 3 do Zaproszenia do składania ofert odpowiadamy:

Pytanie Nr 1 - dotyczy Załącznika Nr 3

1. Mop Speed (zapas) musi posiadać wymiary: 42 cm x 14 cm,

2. Ścierka domowa uniwersalna musi posiadać wymiary minimum: 38 cm x 30 cm,

3. Papier toaletowy szary 2-warstwowy o długości minimum: 22 m,

4. Ręcznik papierowy biały lub różowy jednorazowy w rolkach o długości minimum: 13 m
(2-warstwowy),

5. Ręcznik papierowy ZZ zielony jednorazowy składany o minimum 4000 listków
(1-warstwowy) o wymiarach 25 cm x 23 cm,

6. Worki na odpady wymienione w załączniku nr 3 wykonane z folii HDPE cienkie,

Pytanie Nr 2 - dotyczy płynu WC Tytan
Płyn do dezynfekcji i czyszczenia WC Tytan - gramatura artykułu 700g ilość 660 szt.

Treść zapytania złożonego do Zamawiającego:

Pytanie Nr 1 - dotyczy załącznika Nr 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia poprzez podanie dokładnych parametrów (np. wielkości, grubości, długości) następujących produktów z załącznika nr 3:

- Mop speedy (zapas),

- Ścierka domowa uniwersalna,

- Papier toaletowy szary 2 - warstwowy,

- Ręcznik papierowy biały lub różowy jednorazowy w rolkach,

- Ręcznik papierowy ZZ zielony jednorazowy składany,

- Worki

Bez podania parametrów Zamawiający nie będzie w stanie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z zachowaniem uczciwej konkurencji.

Dla przykładu:

Jeden z wykonawców może zaoferować ręcznik papierowy w rolkach o długości 5 metrów w cenie 2,00 zł, natomiast inny wykonawca może zaoferować ręcznik o długości 15 metrów w cenie np. 4,50 zł. Przy ilości 2000 sztuk wychodzi na to, że pierwszy wykonawca wyceni 10 0000 metrów za cenę 4 000,00 zł a drugi 30 000 metrów za cenę 9 000,00 zł. Przy kryterium wyboru oferty - 100 % cena i bez podania parametrów dla Zamawiającego korzystniejsza będzie oferta pierwszego Wykonawcy. Jednak jeśli przeliczamy cenę nie za sztukę a za metr to wychodzi, że tańsza jest oferta drugiego Wykonawcy. Ofert tych więc nie można porównywać przy obecnych zapisach SIWZ.
Obecnie zapisy mogą wprowadzić w błąd Wykonawców i utrudnić wybór oferty najkorzystniejszej Zamawiającemu.

Pytanie Nr 2 - dotyczy płynu WC Tytan:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga płynu do dezynfekcji i czyszczenia WC Tytan w pojemności 700g. Płyn WC Tytan jest produkowany w opakowaniach 700g (tj. 655 ml) a nie jak podał zamawiający 0,7 l.
Informujemy, że w związku z powoływaniem się w ww. zapytaniu na zamówienia publiczne, trwająca procedura wyboru wykonawcy zamówienia na "Dostawy środków chemicznych do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach" w okresie od listopada 2009r. do 31 października 2010r. dokonywana będzie bez zastosowania Ustawy z dnia 29 Stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 wraz z późniejszymi zmianami). Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie Art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 Stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 wraz z późniejszymi zmianami).
(-) Maria Antczak

Dyrektor

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  02‑11‑2009 12:43:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  02‑11‑2009 12:43:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑11‑2009 12:47:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie