Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż Pojazdu marki POLONEZ CARGO, Nr rejestracyjny SAJ 3122


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH

OGŁASZA
PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ POJAZDU MARKI POLONEZ CARGO, NR REJESTRACYJNY SAJ 3122Nazwa sprzedającego:

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach

ADRES: Biskupice 72

98-210Sieradz 2

woj. łódzkie

gm. Sieradz

STRONA WWW: http://bip-dps.biskupice.spsieradz.finn.pl

E-MAIL: dps@invar.net.pl

GODZINY PRACY: PN - PT godz. 7:00 - 15:00

TEL.: (043) 827 46 95, 650 80 02, 650 80 03

FAX: (043) 827 46 95, 650 80 02, 650 80 03Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest pojazd marki Polonez Cargo o numerze rejestracyjnym SAJ 3122, rok produkcji 1996, stanowiący własność Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach, Biskupice 72, 98-210 Sieradz 2.

Wartość rynkowa brutto pojazdu wynosi: 1 000,00 zł i jest zarazem ceną wywoławczą powyższego pojazdu.

CENA WYWOŁAWCZA POJAZDU WYNOSI: 1 000,00 ZŁDane identyfikacyjne pojazdu:

Marka : FSO POLONEZ

Model: CARGO

Rodzaj pojazdu: SAMOCHÓD OSOBOWY

Nr rejestracyjny: SAJ 3122

Rok produkcji: 1996

Rodzaj nadwozia: ZAMKNIĘTE

Nr identyfikacyjny: SUPB08CEBTG838901

Rodzaj silnika: BENZYNOWY

Pojemność skokowa silnika: 1598,00 cm3

Moc silnika: 57,00 kW

Przebieg: 116 687 km

Data pierwszej rejestracji: 23.10.1996r.

Pojazd można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:00.

W sprawie oględzin pojazdu proszę kontaktować się ze Sławomirem Janiakiem - Pokój Nr 17 Pawilon "B" Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach, Tel. 0 43 827 46 95 lub 0 693 333 150.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Złożenie oferty na formularzu będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

w terminie:

do dnia 18 Grudnia 2009r. do godz. 9:00.
w Pawilonie "B" - Administracja Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach,
Biskupice 72, 98-210 Sieradz 2,
pokój nr 17

Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie sprzedawcy, tj.
w Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach,
Biskupice 72, 98-210 Sieradz 2, Pawilon "B" - Administracja Pokój Nr 17
lub ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznych DPS Biskupice:
http://bip-dps.biskupice.spsieradz.finn.pl.

Oferta powinna zawierać:

- Imię i nazwisko lub nazwę oferenta,

- adres siedziby oferenta,

- numer telefonu kontaktowego,

- numer PESEL lub NIP oferenta,

- oferowaną cenę,

-oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i stanem technicznym przedmiotu sprzedaży oraz
przyjmuje warunki bez zastrzeżeń.

Do oferty należy dołączyć kopie wniesienia wadium.


Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert
wariantowych.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: "Przetarg ofertowy nieograniczony
na sprzedaż samochodu
Polonez Cargo.2. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej pojazdu , co stanowi 100,00 zł (słownie: sto 00/100 złotych). Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 18 Grudnia 2009 roku do godz. 9:00 w kasie Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach. Zwrot wadium nastąpi z kasy Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach najpóźniej w dniu 21 Grudnia 2009r. Wadium nie odebrane w terminie 7 dni od daty przetargu zwraca się przekazem pocztowym po potrąceniu kosztów opłaty pocztowej.Pozostałe informacje:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 grudnia 2009 roku o godz. 9:00, w Pawilonie "B" - Administracja pokój nr 17 Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach. Wpłacone wadium będzie zaliczone na poczet sprzedaży samochodu dla osoby, która wygra przetarg. Jeżeli osoba ta nie zgłosi się w ustalonym przez Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach terminie do zawarcia umowy to wpłacone wadium ulegnie przepadkowi a przetarg zostanie unieważniony. Wadium przepada na rzecz DPS, jeżeli żaden z oferentów nie zaofiaruje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.2. Samochód zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę. Odbiór następuje po wpłacie oferowanej kwoty pomniejszonej o wpłacone wadium.

3. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta na dany pojazd zostanie dodatkowo przeprowadzona licytacja ustna.

4. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy kupna - sprzedaży i zapłaty ceny nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, wadium wpłacone przez wygrywającego przepada na rzecz sprzedawcy.5. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego w przetargu pojazdu. Sprzedawca nie odpowiada za wady fizyczne i braki oraz nie uzupełnia wyposażenia sprzedawanego pojazdu.6. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

7. Wszelkie informacje na temat sprzedaży samochodu uzyskać można w Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach, Pawilon "B" - Administracja, pokój Nr 17. Informacji udziela Sławomir Janiak, Tel. 043 827 46 95 lub 693 333 150.

8. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
(-) Maria Antczak

Dyrektor


Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  02‑12‑2009 08:03:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  02‑12‑2009 08:03:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑12‑2009 08:13:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie