Zawiadomienie o wyborze oferty na Dostawy oleju opałowego lekkiego od Grudnia 2010r. do 31 Marca 2011r.

Zawiadomienie o wyborze oferty na Dostawy oleju opałowego lekkiego od Grudnia 2010r. do 31 Marca 2011r.

Biskupice, dnia 06-12-2010r.Numer sprawy: DPS - ZP 3200/11/2010ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

w przetargu nieograniczonym rozstrzygniętym w dniu 06 grudnia 2010r. - w sprawie:

Dostaw OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO od Grudnia 2010r. do 31 Marca 2011r.

- w ilości 4 000 dm3:

- max. lepkość w temp. 20 ºC 6 mm2 / s (1,5 ºE)

- Transport - Własny Dostawcy na teren DPS Biskupice,

- wielkość i terminy poszczególnych dostawach - określa Zamawiający.
dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWO - USŁUGOWEGO "EKO-OIL",
KAMASZE 14, 98- 270 ZŁOCZEW
UZASADNIENIE WYBORU OFERTY:

Oferta złożona przez wybranego wykonawcę spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz kwota zaproponowana przez oferenta mieści się w wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia.
Wykonawca zaproponował w swojej ofercie (na dzień 30.11.2010r.):

ü CENĘ:

CENA NETTO 2,38 zł

22%- VAT 0,52 zł

CENA BRUTTO 2,90 zł

(UPUST - 2,85 % od ceny hurtowej oleju grzewczego "Ekoterm Plus" PKN Orlen)

Uzyskał wartość punktową: 5,00 pkt

Sumaryczna ilość punktów otrzymana przez P.H. - U. "EKO-OIL" .: 5,00 pkt
Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie została odrzucona żadna oferta.Oferty w przetargu nieograniczonym złożyli i uzyskali wartość punktową:
Nr oferty.

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

"CENA"

(maksymalna ilość pkt. 5,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 5,00)

1.

P.H.U. "EKO-OIL"

Kamasze 14,
98-270 Złoczew

5,00

5,00


Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r., Nr 113, poz. 759 wraz z późniejszymi zmianami) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Przewidywany termin podpisania umowy: 10 Grudnia 2010r.


(-) Maria Antczak
DYREKTORInformacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  06‑12‑2010 10:19:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  06‑12‑2010 10:19:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑12‑2010 10:21:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie