Zamówienie publiczne na 'Dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach (od Lutego 2012r. do 31 Stycznia 2013r.) prowadzone w trybie zapytania o cenę


Biskupice, 2012-01-23

Numer sprawy: DPS - ZP 3200/1/2012

ZAWIADOMIENIE

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę rozstrzygniętym w dniu 23 STYCZNIA 2012r. - w sprawie:

DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH

1. ryby -Załącznik nr 3 (CPV - 033)

2. różne produkty spożywcze - pieczywo - Załącznik nr 4 (CPV - 158)

3. produkty mleczarskie - Załącznik nr 5 (CPV - 155)

4. produkty mięsne, mięso - Załącznik nr 6 (CPV - 151)

5. Owoce, warzywa i podobne produkty- Załącznik nr 7 (CPV - 153)

6. Produkty przemiału ziarna, skrobi i prod. skrobiowych - Załącznik nr 7 (CPV - 156)

7. Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne - Załącznik nr 7 (CPV - 154)

8. Różne produkty spożywcze - Załącznik nr 7 (CPV - 158)

9. Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa - Załącznik nr 7 (CPV - 031)

W okresie od LUTEGO 2012r. do 31 STYCZNIA 2013r.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji dołączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załączniki do SIWZ)

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

1. DOKONAĆ WYBORU OFERTY ZŁOŻONEJ PRZEZ:

ZAŁĄCZNIK NR 3:

OFERTĘ NR 4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "MARTOM", Tomasz Stasiak,
62 - 830 Zbiersk, Zbiersk Cukrownia 38/2

NIP: 968 - 013 - 96 - 34, REGON: 250 642 087

ZAŁĄCZNIK NR 4:

OFERTĘ NR 9

PIEKARNIĘ "BAGIETKA" Spółka Cywilna, Urszula, Piotr, Marcin Ulańscy,
98-285 Wróblew, Ocin 43

NIP: 827 - 10 - 00 - 393, REGON: 730 054 137

ZAŁĄCZNIK NR 5:

OFERTĘ NR 7

Okręgową Spółdzielnię Mleczarską "WART-MILK"
98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 41/45
NIP: 827 - 000 - 78 - 32; REGON: 000 785 337

ZAŁĄCZNIK NR 6:

OFERTĘ NR 8

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "JAMIR", Mirosław Sobieraj,
95-083 Lutomiersk, Bechcice Parcela 21

NIP: 831 - 000 - 59 - 35, REGON: 730 158 256

ZAŁĄCZNIK NR 7:

OFERTĘ NR 4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "MARTOM", Tomasz Stasiak,
62 - 830 Zbiersk, Zbiersk Cukrownia 38/2

NIP: 968 - 013 - 96 - 34, REGON: 250 642 087

UZASADNIENIE WYBORU OFERT

Oferty złożone przez wybranych wykonawców spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami do ww. dokumentów oraz kwoty zaproponowane przez oferentów mieszczą się w wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia. Oferty uzyskały najbardziej korzystne wyniki punktowe w kryteriach ocen złożonych ofert.

Dostawcy zaproponowali w swoich ofertach:

ZAŁĄCZNIK NR 3:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "MARTOM" Tomasz Stasiak

CENĘ:

CENA (NETTO): 12 412,00 zł; CENA (BRUTTO): 13 032,60 zł;

Wartość punktowa w kryterium CENA: 100 pkt.

Sumaryczna ilość punktów otrzymanych: 100,00 pkt

ZAŁĄCZNIK NR 4:

PIEKARNIA "BAGIETKA" Spółka Cywilna, Urszula, Piotr, Marcin Ulańscy,

CENĘ:

CENA (NETTO):15 920,00 zł; CENA (BRUTTO): 16 801,20 zł;

Wartość punktowa w kryterium CENA: 100 pkt.

Sumaryczna ilość punktów otrzymanych: 100,00 pkt.

ZAŁĄCZNIK NR 5:
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska "WART - MILK"

CENĘ:

CENA (NETTO): 65 980,00 zł; CENA (BRUTTO): 69 299,40 zł;

Wartość punktowa w kryterium CENA: 100 pkt.

Sumaryczna ilość punktów otrzymanych: 100,00 pkt.

ZAŁĄCZNIK NR 6:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "JAMIR", Mirosław Sobieraj

CENĘ:

CENA (NETTO): 58 233,10 zł; CENA (BRUTTO): 61 144,76 zł;

Wartość punktowa w kryterium CENA: 100pkt.

Sumaryczna ilość punktów otrzymanych: 100,00 pkt

ZAŁĄCZNIK NR 7:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "MARTOM", Tomasz Stasiak

CENĘ:

CENA (NETTO): 51 065,18 zł; CENA (BRUTTO): 55 247,47 zł;

Wartość punktowa w kryterium CENA: 100pkt.

Uzyskał wartość punktową: 100,00 pkt

Sumaryczna ilość punktów otrzymanych: 100,00 pkt

Oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne złożyli i uzyskali wartość punktową:

NR ZAŁĄCZNIKA

Nr oferty.

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

"CENA"

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

3

4

P.P.H.U. "MARTOM" Tomasz Stasiak

62-830 Zbiersk,
Zbiersk Cukrownia 38/2

100,00

100,00

6

P.P.H.U. "SALBEX" Stanisław Jurga

98-200 Sieradz,
ul. Wspólna 20

85,19

85,19

4

1

P.P.H.U. "ALDONA", Aldona Statkiewicz - Piekarnia

98-200 Sieradz
ul. Wołodyjowskiego 4G

94,92

94,92

3

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"

98-290 Warta,
ul. Kaliska 7

90,18

90,18

9

Piekarnia "BAGIETKA" Sp. Cywilna, U.P.M. Ulańscy

98-285 Wróblew,
Ocin 43

100,00

100,00

5

4

P.P.H.U. "MARTOM" Tomasz Stasiak

62-830 Zbiersk,
Zbiersk Cukrownia 38/2

78,83

78,83

7

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska "WART-MILK"

98-200 Sieradz,

Ul. Wojska Polskiego 41/45

100,00

100,00

6

2

Zakład Mięsny "Borowina", Sp. Jawna, Podsiadły, Sp. Jawna

98-270 Złoczew,
Broszki 34

82,98

82,98

8

P.P.H. "JAMIR", M. Sobieraj

95-083 Lutomiersk,
Bechcice Parcela 21

100,00

100,00

7

4

P.P.H.U. "MARTOM" Tomasz Stasiak

62-830 Zbiersk,
Zbiersk Cukrownia 38/2

100,00

100,00

7

Firma Produkcyjno - Handlowo - Usługowa, Bogumił Żabierek

62-812 Jastrzębniki, Czajków 14

97,61

97,61

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostało odrzucone 0 ofert.

Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r., Nr 113, poz. 759 wraz z późniejszymi zmianami) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Proponowany termin odpisania umowy: 31 styczeń 2012r.

W sprawie podpisania umowy proszę o kontakt z pracownikiem DPS Biskupice Sławomirem Janiakiem (Tel. 43 827 46 95 lub 693 333 150).

Maria Antczak

______________________________________________

/podpis przedstawiciela zamawiającego/

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  23‑01‑2012 13:16:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  23‑01‑2012 13:16:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑01‑2012 13:18:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie