Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy oleju opałowego lekkiego do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy oleju opałowego lekkiego do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach w ilości 6 000 dm3 (od marca 2013r. do 31 lipca 2013r.)

Biskupice, dnia 11 Marca 2013r.

Numer sprawy: DPS - ZP 3200/4/2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

w przetargu nieograniczonym rozstrzygniętym w dniu 08 Marca 2013r. - w sprawie:

Dostaw OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO od marca 2013r. do 31 lipca 2013r.

- w ilości 6 000 dm3:

- max. lepkość w temp. 20 ºC 6 mm2 / s (1,5 ºE)

- Transport - Własny Dostawcy na teren DPS Biskupice,

- wielkość i terminy poszczególnych dostawach - określa Zamawiający.

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWO - USŁUGOWEGO "EKO-OIL", DARIUSZ MIŚKIEWICZ
KAMASZE 14, 98-270 ZŁOCZEW

NIP: 827-140-55-81; REGON: 731 371 800

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY:

Oferta złożona przez wybranego wykonawcę spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz kwota zaproponowana przez oferenta mieści się w wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia. Oferta uzyskała najbardziej korzystny wynik punktowy w kryterium oceny złożonych ofert.

Wykonawca zaproponował w swojej ofercie:

ü CENĘ:

CENA BRUTTO (za 1 dm3) na dzień 01.03.2013r. 3,65 zł

(UPUST - 3,43 % od ceny hurtowej oleju grzewczego "Ekoterm Plus" PKN Orlen na stronie www.orlen.pl)

Uzyskał wartość punktową w kryterium CENA: 5,00 pkt

Sumaryczna ilość punktów otrzymana przez P.H.U. "EKO-OIL": 5,00 pkt

Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia oferty złożyli i uzyskali wartość punktową:

Nr oferty.

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

"CENA"

(maksymalna ilość pkt. 5,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 5,00)

1.

P.H.U. "EKO-OIL",
DARIUSZ MIŚKIEWICZ

Kamasze 14,
98-270 Złoczew

5,00

5,00

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie została odrzucona żadna oferta.

Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r., Nr 113, poz. 759 wraz z późniejszymi zmianami) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Przewidywany termin podpisania umowy: 18 MARCA 2013r.
W sprawie podpisania umowy proszę o kontakt z pracownikiem DPS Biskupice Panem Sławomirem Janiakiem Tel. 43 827 46 95 lub 693 333 150.

(-) Maria Antczak

DYREKTOR

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  11‑03‑2013 09:12:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  11‑03‑2013 09:12:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑03‑2013 09:15:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie