Zamówienie publiczne na 'Dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach (od Lutego 2013r. do 31 Stycznia 2014r.) - postępowanie nr 2 prowadzone w trybie zapytania o cenę

Zamówienie publiczne na 'Dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach (od Lutego 2013r. do 31 Stycznia 2014r.) - postępowanie nr 2 prowadzone w trybie zapytania o cenę

Biskupice, 2012-02-13

Numer sprawy: DPS - ZP 3200/2/2013

ZAWIADOMIENIE

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę rozstrzygniętym w dniu 12 lutego 2013r. - w sprawie:

DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH

1. Owoce, warzywa i podobne produkty- Załącznik nr 3 (CPV - 153)

2. Produkty przemiału ziarna, skrobi i prod. skrobiowych - Załącznik nr 3 (CPV - 156)

3. Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne - Załącznik nr 3 (CPV - 154)

4. Różne produkty spożywcze - Załącznik nr 3 (CPV - 158)

5. Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa - Załącznik nr 3 (CPV - 031)

W okresie od LUTEGO 2013r. do 31 STYCZNIA 2014r.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji dołączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załączniki do SIWZ)

1. DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZŁOŻONEJ PRZEZ:

ZAŁĄCZNIK NR 3:

OFERTĘ NR 1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "MARTOM", Tomasz Stasiak,
62 - 830 Zbiersk, Zbiersk Cukrownia 38/2

NIP: 968 - 013 - 96 - 34, REGON: 250 642 087

CENA (NETTO): 45 637,85 zł; CENA (BRUTTO): 49 589,63 zł;

Wartość punktowa w kryterium CENA: 100pkt.

UZASADNIENIE

Oferty złożone przez wybranych wykonawców spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami do ww. dokumentów oraz kwoty zaproponowane przez oferentów mieszczą się w wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia. Oferty uzyskały najbardziej korzystne wyniki punktowe w kryteriach ocen złożonych ofert. W zakresie ww. załączników zostały złożone co najmniej dwie ważne oferty nie podlegające odrzuceniu.

Oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne złożyli i uzyskali wartość punktową:

NR ZAŁĄCZNIKA

Nr oferty.

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

"CENA"

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

3

1

P.P.H.U. "MARTOM" Tomasz Stasiak

62-830 Zbiersk,
Zbiersk Cukrownia 38/2

100,00

100,00

2

Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa, Bogumił Żabierek

62-812 Jastrzębniki,
Czajków 14

84,57

84,57

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie została odrzucona żadna oferta.

Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r., Nr 113, poz. 759 wraz z późniejszymi zmianami) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Proponowany termin podpisania umowy: 20 luty 2013r.

W sprawie podpisania umowy proszę o kontakt z pracownikiem DPS Biskupice Sławomirem Janiakiem
(Tel. 43 827 46 95 lub 693 333 150).

(-) Maria Antczak

DYREKTOR

______________________________________________

/podpis przedstawiciela zamawiającego/

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  14‑02‑2013 13:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  14‑02‑2013 13:30:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑02‑2013 13:33:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie