Zawiadomienie o wyborze oferty na Dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Zawiadomienie o wyborze oferty na Dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach (od 01 Lutego 2014r. do 30 Czerwca 2014r.)

Biskupice, 2014-01-24

Numer sprawy: G.2710/1/2014

ZAWIADOMIENIE

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę rozstrzygniętym w dniu 24 STYCZNIA 2014r. - w sprawie:

DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH (od 01 Lutego 2014r. do 30 Czerwca 2014r.)

1. ryby -Załącznik nr 3 (CPV - 033)

2. różne produkty spożywcze - pieczywo - Załącznik nr 4 (CPV - 158)

3. produkty mleczarskie - Załącznik nr 5 (CPV - 155)

4. produkty mięsne, mięso - Załącznik nr 6 (CPV - 151)

5. Owoce, warzywa i podobne produkty- Załącznik nr 7 (CPV - 153)

6. Produkty przemiału ziarna, skrobi i prod. skrobiowych - Załącznik nr 7 (CPV - 156)

7. Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne - Załącznik nr 7 (CPV - 154)

8. Różne produkty spożywcze - Załącznik nr 7 (CPV - 158)

9. Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa - Załącznik nr 7 (CPV - 031)

W okresie od LUTEGO 2014r. do 30 CZERWCA 2014r.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji dołączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załączniki do SIWZ)

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

ZAŁĄCZNIK NR 3:

OFERTĘ NR 2

Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego "MORFISH", Roman Ciołek
98-285 Wróblew, Wróblew 52

NIP: 827 - 001 - 86 - 23, REGON: 730 099 944

CENA (BRUTTO): 5 832,75 zł;

Wartość punktowa w kryterium CENA: 100pkt.

ZAŁĄCZNIK NR 4:

OFERTĘ NR 9

PIEKARNIĘ "BAGIETKA" Spółka Cywilna, Urszula, Piotr, Marcin Ulańscy,
98-285 Wróblew, Ocin 43

NIP: 827 - 10 - 00 - 393, REGON: 730 054 137

CENA (BRUTTO): 9 389,10 zł;

Wartość punktowa w kryterium CENA: 100pkt.

ZAŁĄCZNIK NR 5:

OFERTĘ NR 3

Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Łasku
98-100 Łask, ul. Matejki 16
NIP: 831 - 000 - 37 - 41; REGON: 000 439 115

CENA (BRUTTO): 31 468,51 zł;

Wartość punktowa w kryterium CENA: 100pkt.

ZAŁĄCZNIK NR 6:

OFERTĘ NR 10

"JAMIR", Sobieraj i wspólnicy, Sp. Jawna
95-083 Lutomiersk, Bechcice Parcela 21

NIP: 731 - 200 - 90 - 49, REGON: 100 740 277

CENA (BRUTTO): 32 714,35;

Wartość punktowa w kryterium CENA: 100pkt.

ZAŁĄCZNIK NR 7:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "MARTOM", Tomasz Stasiak,
62 - 830 Zbiersk, Zbiersk Cukrownia 38/2

NIP: 968 - 013 - 96 - 34, REGON: 250 642 087

CENA (BRUTTO): 22 527,06 zł;

Wartość punktowa w kryterium CENA: 100pkt.

UZASADNIENIE

Oferty złożone przez wybranych wykonawców spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami do ww. dokumentów oraz kwoty zaproponowane przez oferentów mieszczą się w wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia. Oferty uzyskały najbardziej korzystne wyniki punktowe w kryteriach ocen złożonych ofert. W zakresie ww. załączników zostały złożone co najmniej dwie ważne oferty nie podlegające odrzuceniu.

Oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne złożyli i uzyskali wartość punktową:

NR ZAŁĄCZNIKA

Nr oferty.

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

"CENA"

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

3

2

P.P.H. "MORFISH", Roman Ciołek

98-285 Wróblew, Wróblew 52

100,00

100,00

3

P.P.H.U. "MARTOM" Tomasz Stasiak

62-830 Zbiersk,
Zbiersk Cukrownia 38/2

92,83

92,83

4

Firma P.H.U., Bogumił Żabierek

62-812 Jastrzębniki, Czajków 14

90,58

90,58

5

P.P.H.U. "SALBEX", Bożena Jurga

98-200 Sieradz, ul. Wspólna 20

99,45

99,45

9

Hurtownia Spożywcza, zadzimski Leszek

98-220 Zduńska Wola, ul. Opiesińska 30

96,97

96,97

4

1

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"

98-290 Warta,
ul. Kaliska 7

98,20

98,20

7

Piekarnia "BAGIETKA" Sp. Cywilna, U.P.M. Ulańscy

98-285 Wróblew,
Ocin 43

100,00

100,00

5

3

P.P.H.U. "MARTOM" Tomasz Stasiak

62-830 Zbiersk,
Zbiersk Cukrownia 38/2

73,82

73,82

6

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łasku

98-100 Łask, ul. Matejki 16

100,00

100,00

7

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska "WART-MILK"

98-200 Sieradz,

Ul. Wojska Polskiego 41/45

94,37

94,37

6

10

"JAMIR", Sobieraj i wspólnicy, Sp. J.

95-083 Lutomiersk,
Bechcice Parcela 21

100,00

100,00

11

Zakład Mięsny "Borowina", Podsiadły, Sp. Jawna

98-270 Złoczew,
Broszki 34

95,09

95,09

7

3

P.P.H.U. "MARTOM" Tomasz Stasiak

62-830 Zbiersk,
Zbiersk Cukrownia 38/2

100,00

100,00

4

Firma Produkcyjno - Handlowo - Usługowa, Bogumił Żabierek

62-812 Jastrzębniki, Czajków 14

93,20

93,20

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostało odrzucone 0 ofert.

Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 wraz z późniejszymi zmianami)- dział VI "Środki ochrony prawnej".

Proponowany termin odpisania umowy: 31 styczeń 2014r.

W sprawie podpisania umowy proszę o kontakt z pracownikiem DPS Biskupice: Sławomirem Janiakiem
(Tel. 43 827 46 95 lub 693 333 150).

(-) Maria Antczak

DYREKTOR

______________________________________________

/podpis przedstawiciela zamawiającego/
Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  24‑01‑2014 14:37:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  24‑01‑2014 14:37:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑01‑2014 14:38:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie