Zawiadomienie o wyborze oferty na Dostawy brykietu z trocin drzewnych wraz z rozładunkiem w DPS Biskupice

Zawiadomienie o wyborze oferty na Dostawy brykietu z trocin drzewnych wraz z rozładunkiem w DPS Biskupice

Biskupice, 2014-02-17

Numer sprawy: G.2710/2/2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego rozstrzygniętym w dniu
17 LUTEGO 2014r. - w sprawie:

DOSTAWY BRYKIETU Z TROCIN DRZEWNYCH WRAZ Z ROZŁADUNKIEM W DPS BISKUPICE

CPV 09111400-4 (Paliwa drzewne)


1. Wartość opałowa 18 MJ/kg

2. Wilgotność 8 - 15 %

3. Granulacja brykietu - średnica do 8 cm

4. Opakowania zbiorcze po 25-35 kg

5. Termin płatności - do 30 dni od daty dostawy brykietu i wystawienia faktury,

6. Transport - Własny Dostawcy na teren DPS Biskupice,

  1. Wielkość i terminy poszczególnych dostawach - określa Zamawiający.

W ilości 60 ton

W okresie od 01 Marca 2014r. do 30 Czerwca 2014r.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji dołączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dokonał wyboru oferty złożonej przez:

"ADMAR", ADAM MIKUŁA,

BICZ 9A, 62-571 STARE MIASTO

NIP: 665-186-90-21, REGON: 311 611 852

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta złożona przez "ADMAR", ADAM MIKUŁA uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagalne warunki stawiane ofertom oraz kwota zaproponowana w ofercie mieści się w wysokości środków jakie zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

CENĘ:

CENA brutto za 1 tonę brykietu z trocin drzewnych (wraz z podatkiem w należnej wysokości) 455,10 zł

CENA w skali 100 punktowej (100,00 pkt.)

Sumaryczna ilość punktów otrzymana : 100,00 pkt.

Oferty w zamówieniu publicznym złożyli:

Nr oferty

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

"CENA" (brutto)
za 1 tonę

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

1

"ADMAR", Adam Mikuła

Bicz 9A, 62-571 Stare Miasto

100,00

100,00

2

"EKOPAK", Grzegorz Granosik,

ul. Szkolna 5/10, 58-400 Kamienna Góra

84,43

84,43

3

P.P.H. "BRYKIETEX", Beata Szymanek

Józefów, ul. Kolejowa 19A, 98-410 Czastary

80,54

80,54

4

Piekarnia "LIPIANIN", G.W. Lipianin,

49-351 Przylesie 32

72,69

72,69

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie została odrzucona żadna oferta.

Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 wraz z późniejszymi zmianami) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Przewidywany możliwy termin podpisania umowy: 26 Lutego 2014r.

(-) Maria Antczak

DYREKTOR

_________________________________

/podpis przedstawiciela zamawiającego/

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  17‑02‑2014 13:16:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  17‑02‑2014 13:16:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑02‑2014 13:18:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie