Dostawy oleju opałowego lekkiego do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach (od lipca 2014r. do 31 października 2014r.)

Dostawy oleju opałowego lekkiego do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach (od lipca 2014r. do 31 października 2014r.)

Biskupice, dnia 25 czerwca 2014r.

Numer sprawy: G.2711.1.2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

w zapytaniu cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.) - w sprawie:

Dostaw OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO od Lipca 2014r. do 31 Października 2014r.

- w ilości 6 000 dm3:

- max. lepkość w temp. 20 ºC 6 mm2 / s (1,5 ºE)

- Transport - Własny Dostawcy na teren DPS Biskupice,

- wielkość i terminy poszczególnych dostawach - określa Zamawiający.

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWO - USŁUGOWEGO "EKO-OIL", DARIUSZ MIŚKIEWICZ
KAMASZE 14, 98-270 ZŁOCZEW

NIP: 827-140-55-81; REGON: 731 371 800

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY:

Oferta złożona przez wybranego wykonawcę spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.) oraz kwota zaproponowana przez oferenta mieści się w wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia. Oferta uzyskała najbardziej korzystny wynik punktowy w kryterium oceny złożonych ofert.

Wykonawca zaproponował w swojej ofercie:

CENĘ:

CENA BRUTTO (za 1 dm3) na dzień 14.02.2014r. 3,48 zł

(UPUST - 4,20 % od ceny hurtowej oleju grzewczego "Ekoterm Plus" PKN Orlen na stronie www.orlen.pl)

Uzyskał wartość punktową w kryterium CENA: 5,00 pkt

Sumaryczna ilość punktów otrzymana przez P.H.U. "EKO-OIL": 5,00 pkt

Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia oferty złożyli i uzyskali wartość punktową:

Nr oferty.

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

"CENA"

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

1.

P.H.U. "AGRATANK", PAWEŁ GÓRECKI

Ul. Osiedlowa 22, 98-275 Brzeźnio, Bronisławów

99,71

99,71

2.

P.H.U. "EKO-OIL",
DARIUSZ MIŚKIEWICZ

Kamasze 14,
98-270 Złoczew

100,00

100,00

3.

P.P.H.U. "LUNA", JACEK SKORUPA

Ul. Zgierska 57A, 95-070 Aleksandrów Łódzki

95,87

95,87

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie została odrzucona żadna oferta.

Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.

Przewidywany termin podpisania umowy: 30 czerwiec 2014r.
W sprawie podpisania umowy proszę o kontakt z pracownikiem DPS Biskupice Panem Sławomirem Janiakiem Tel. 43 827 46 95 lub 693 333 150.

DYREKTOR

(-) Maria Antczak

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  25‑06‑2014 12:23:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  25‑06‑2014 12:23:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑06‑2014 12:27:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie