Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości 6000 dm3 do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach (od Października 2017r. do 31 Grudnia 2017r.)


Biskupice, dnia 19 Października 2017r.

 

 

Numer sprawy: G.2711.10.2017

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

w zapytaniu cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (T.J. z 24.08.2017r, Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z póź. zm.) w dniu 19 Października 2017r. – w sprawie:

Dostaw OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO od PAŹDZIERNIKA 2017r. do 31 GRUDNIA 2017r.

  • w ilości 6 000 dm3:
  • max. lepkość w temp. 20 ºC 6 mm2 / s (1,5 ºE)
  • Transport – Własny Dostawcy na teren DPS Biskupice,
  • wielkość i terminy poszczególnych dostawach - określa Zamawiający.

 

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

"EKO - OIL", SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA

MONICE 3, 98-200 SIERADZ

NIP: 827-23-04-793; REGON: 101 596 983

 

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY:

Oferta złożona przez wybranego wykonawcę spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Zaproszeniu do składania ofert oraz kwota zaproponowana przez oferenta mieści się w wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia. Oferta uzyskała najbardziej korzystny wynik punktowy w kryterium oceny złożonych ofert.

 

Wykonawca zaproponował w swojej ofercie:

CENĘ:

CENA BRUTTO (za 1 dm3) na dzień 13.10.2017r.  2,65 zł

(UPUST  – 4,50 % od ceny hurtowej oleju grzewczego „Ekoterm Plus” PKN Orlen na stronie www.orlen.pl)

Uzyskał wartość punktową w kryterium CENA: 100,00 pkt

Sumaryczna ilość punktów otrzymana przez "EKO-OIL", SP. Z O.O., SP. K.: 100,00 pkt

 

 

Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia oferty złożyli i uzyskali wartość punktową:

 

Nr oferty.

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

„CENA”

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

1.

MKAJ SKORUPA, SP. Z O.O.

UL. TRAKTOROWA 109,
91-203 ŁÓDŹ

99,62

99,62

2.

“EKO-OIL”, SP. Z O.O., SP. K.

MONICE 3, 98-200 SIERADZ

100,00

100,00

 

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie została odrzucona żadna oferta.

Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.

 

Przewidywany termin podpisania umowy i wykonania dostawy: 25 PAŹDZIERNIKA 2017r.


W sprawie podpisania umowy proszę o kontakt z pracownikiem DPS Biskupice Panem Sławomirem Janiakiem Tel. 43 827 46 95 lub 693 333 150.

 

 

(-) Maria Antczak

DYREKTOR

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  19‑10‑2017 13:04:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  19‑10‑2017 13:04:28
Data ostatniej aktualizacji:
19‑10‑2017 13:06:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie