Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach (od Stycznia 2019r. do 30 Czerwca 2019r.)


Biskupice, 28 Grudzień 2018

Numer sprawy: G.2710.2.2018

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę – w sprawie:

DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH

 

  1. ryby – Załącznik nr 3 (CPV – 15 20 00 00-0)
  2. różne produkty spożywcze pieczywo – Załącznik nr 4 (CPV – 15 81 10 00-6)
  3. produkty mleczarskie – Załącznik nr 5 (CPV – 15 50 00 00-3)
  4. produkty mięsne, mięso – Załącznik nr 6 (CPV – 15 10 00 00-9)
  5. Owoce, warzywa i podobne produkty– Załącznik nr 7 (CPV – 15 30 00 00-1)
  6. Produkty przemiału ziarna, skrobi i prod. skrobiowych – Załącznik nr 7 (CPV – 15 60 00 00-4)
  7. Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne – Załącznik nr 7 (CPV – 15 40 00 00-2)
  8. Różne produkty spożywcze – Załącznik nr 7 (CPV – 15 80 00 00-6)
  9. Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa – Załącznik nr 7 (CPV – 03 11 00 00-5)

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji dołączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załączniki do SIWZ)

 

Rozstrzygniętym w dniu 21 Grudnia 2018r.

 

1.            DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZŁOŻONEJ PRZEZ:

 

ZAŁĄCZNIK NR 3:

OFERTĘ NR 2

Hurtownia "RYBKA", Pasik Barbara, Pietrzykowski Daniel, Pasik-Pietrzykowska Kamila, S.C.

62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 211

NIP: 618-214-29-43, REGON: 302 285 500

 

Wartość brutto oferty: 8098,40 zł.

Wartość punktowa w kryterium CENA: 100pkt.

 

ZAŁĄCZNIK NR 4:

OFERTĘ NR 9

Piekarnia "BAGIETKA", S.C., Urszula, Piotr, Marcin Ulańscy

98-285 Wróblew, Ocin 43

NIP: 827-10-00-393, REGON: 730 054 137

 

Wartość brutto oferty: 13 935,80 zł

Wartość punktowa w kryterium CENA: 100pkt.

 

ZAŁĄCZNIK NR 5:

OFERTĘ NR 6

O.S.M. WART-MILK

98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 41/45

NIP: 827-000-78-32, REGON: 000 785 337

 

Wartość brutto oferty: 26 523,00 zł

Wartość punktowa w kryterium CENA: 100pkt.

 

ZAŁĄCZNIK NR 6:

OFERTĘ NR 4

"JAMIR”, Sobieraj i Wspólnicy Sp. J.

95-083 Lutomiersk , Bechcice Parcela 21

NIP: 731-200-90-49, REGON: 100 740 277

 

Wartość brutto oferty: 48  107,85 zł

Wartość punktowa w kryterium CENA: 100pkt.

 

            ZAŁĄCZNIK NR 7:

OFERTĘ NR 13

"DAMEX", Danuta Janczak

98-290 Warta, ul. 3-go Maja 15

NIP: 827-129-55-08, REGON: 730 352 662

 

Wartość brutto oferty: 66 676,20 zł

Wartość punktowa w kryterium CENA: 100pkt.

 

       UZASADNIENIE

Oferty złożone przez wybranych wykonawców spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami do ww. dokumentów oraz kwoty zaproponowane przez oferentów mieszczą się w wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia. Oferty uzyskały najbardziej korzystne wyniki punktowe w kryteriach ocen złożonych ofert. W postępowaniu zostały złożone co najmniej dwie ważne oferty nie podlegające odrzuceniu.

 

Oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne złożyli i uzyskali wartość punktową:

 

NR ZAŁĄCZNIKA

Nr oferty.

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

„CENA”

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

3

2

Hurtownia RYBKA", Pasik Barbara, Pietrzykowski Daniel, Pasik-Pietrzykowska Kamila, S.C.

Ul. Częstochowska 211, 62-800 Kalisz

100,00

100,00

3

P.P.H. "MORFISH", ROMAN CIOŁEK

Wróblew 52,
98-285 Wróblew

88,00

88,00

7

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANZOWE „SER-WIKA”SP.J.,

Kamionka 48;

98-260 Burzenin

89,43

89,43

 

16

PPHU MENOS SP. Z O.O.;

Dzigorzew 8; 98-200 Sieradz

84,08

84,08

4

5

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

Ul. Rynek 24

98-240 Szadek

55,62

55,62

9

Piekarnia "BAGIETKA", S.C., U.P.M. Ulańscy

Ocin 43,
98-285 Wróblew

100,00

100,00

10

Piekarnia „DROŻDŻYK” Grzegorz i Justyna Pielesiak S.C.;

Słomków Mokry 7

98-285 Wróblew

73,98

73,98

14

Piekarnia Grzegorz Prusaczyk

Zadzim 56

99-232 Zadzim

75,20

75,20

15

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"
w Warcie

Ul. Kaliska 7,
98-290 Warta

83,79

83,79

5

6

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska "WART - MILK"

ul. Wojska Polskiego 41/45, 98-200 Sieradz

100,00

100,00

8

P.H.U. „MILK-REX” ANNA KUBIAK

ul. Kazimierza Piłsudskiego 2/4

98-200 Sieradz

73,84

73,84

17

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łasku

Ul. Matejki 16,
98-100 Łask

97,45

97,45

 

 

6

1

„BOROWINA” Zakład Mięsny, Podsiadły Spółka Jawna

Broszki 34,
98-270 Złoczew

98,84

98,84

 

4

"JAMIR", Sobieraj i wspólnicy, Sp. Jawna

Bechcice Parcela 21,
95-083 Lutomiersk

100,00

100,00

 

5

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

Ul. Rynek 24

98-240 Szadek

79,13

79,13

7

12

BOMAZ” Marcinkowski i Wspólnicy Spółka Jawna

ul. Opiesińska 17/19

98-220 Zduńska Wola

92,56

92,56

13

"DAMEX", Danuta Janczak,

ul. 3-go Maja 15,
98-290 Warta

100,00

 

100,00

 

 

 

 

Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczono ofertę jednego wykonawcy, który złożył ofertę  NR 11- PPHU „KLAUDIA”, ul. Zakładników 21B, 98-200 Sieradz,. Na podstawie, Art. 24 ust. 1, pkt. 12 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986  z późniejszymi zmianami) Zamawiający wykluczył z postępowania o udzielenie zamówienia w/w Wykonawcę , ponieważ nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W załącznikach do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (załącznik Nr 5 i załącznik Nr 7) Zamawiający dokładnie określił gramatury artykułów oraz ich szacunkowe ilości, które nie podlegają zmianom. Wykonawca wypełniając w/w załączniki pozmieniał ilości i gramatury towarów, co skutkuje wykluczeniem z postępowania.

W związku z powyższym w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy wykluczonego -ofertę  NR 11- PPHU „KLAUDIA”, ul. Zakładników 21B, 98-200 Sieradz,., gdyż ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą., z godnie z Art. 89 ust. 1, pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem Art. 87 ust. 2, pkt.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (T.J. z 16.10.2018r., Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

 

Proponowany termin podpisania umowy: 04 Styczeń  2019r.

W sprawie podpisania umowy proszę o kontakt z pracownikiem DPS Biskupice Małgorzatą Szymala
(Tel. 43 827 46 95).

 

 

(-) Sławomir Janiak

DYREKTOR

 

______________________________________________

/podpis przedstawiciela zamawiającego/

 

 

Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Szymala , w dniu:  28‑12‑2018 14:15:59
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  28‑12‑2018 14:15:59
Data ostatniej aktualizacji:
28‑12‑2018 14:29:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie