Informacja o unieważnieniu postępowania pn. „ZABEZPIECZENIE POZOSTAŁYCH CZTERECH STROPÓW W BUDYNKU PAŁACU W BISKUPICACH POWSTAŁEGO W LATACH 1904-1905, POPRZEZ WZMOCNIENIE BELEK STROPOWYCH-KONTYNUACJA”.


Biskupice, dnia 18.10.2021 r.

Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach

Biskupice 72

98-200 Sieradz

email: zamowienia.dpsbiskupice@gmail.com

skrytka EPUAP: /DPSBiskupice/SkrytkaESP

 

 

 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA :

Dotyczy postępowania pod nazwą: „ZABEZPIECZENIE  POZOSTAŁYCH CZTERECH STROPÓW W BUDYNKU PAŁACU W BISKUPICACH POWSTAŁEGO W LATACH 1904-1905, POPRZEZ WZMOCNIENIE BELEK STROPOWYCH-KONTYNUACJA”, prowadzonego na podstawie art.275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 2019 z póżn. zm.) zwanej dalej także PZP), o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie art. 3 ustawy PZP

Nr ogłoszenia:       2021/BZP  00196016/01            z dnia 2021-09-29            

ID postępowania : 1dd2d0b4-08fa-4c32-8fe7-15d21896bb65

ZP.2710.03.2021

 

Zamawiający działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawyz dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że unieważnia w/w postępowanie o udzielenie zamówienia.

 

 UZASADNIENIE PRAWNE I FAKTYCZNE:

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione na mocy art. 255 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 2019
z póżn. zm.)
, który mówi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotą do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

W niniejszym postępowaniu zostały złożone dwie oferty. Wartość brutto każdej z ofert przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. Ponadto zwiększenie kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, do ceny najkorzystniejszej oferty, nie jest możliwe. Wobec powyższego zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający jest zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia.

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej

Sławomir Janiak

Plik pdf Informacja o unieważnieniu postępowania
19‑10‑2021 08:58:55
dokument w formacie  pdf.(Acrobat Reader)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
410KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Szymala , w dniu:  19‑10‑2021 08:56:24
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  19‑10‑2021 08:56:24
Data ostatniej aktualizacji:
19‑10‑2021 09:00:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie