INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dotyczy postępowania pod nazwą: „Sprzedaż wraz z dostawą pelletu drzewnego dla Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach”


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dotyczy postępowania pod nazwą: „Sprzedaż wraz z dostawą pelletu drzewnego dla Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach”

Biskupice, dnia 31.01.2022 r.

Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach

Biskupice 72

98-200 Sieradz

email: zamowienia.dpsbiskupice@gmail.com; dps@invar.net.pl

skrytka EPUAP: /DPSBiskupice/SkrytkaESP

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY:

Dotyczy postępowania pod nazwą: „Sprzedaż wraz z dostawą pelletu drzewnego dla Domu Pomocy Społecznej  w Biskupicach” prowadzonego na podstawie art.275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129) zwanej dalej także PZP), o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie art. 3 ustawy PZP

ZP.2710.01.2022

Nr ogłoszenia:       2022/BZP 00028684/01             z dnia 2022-01-20            

ID postępowania : 490d49d7-9dc6-4780-a97b-b8a589ad5e15

 

 

  1. Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że jako najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający wybrał:

Nr oferty

Wykonawca

Ilość uzyskanych punktów w kryterium CENA

1

USUGI TRANSPORTOWE GONERA ZBIGNIEW

RAKOWICE 13A

98-285 WRÓBLEW

NIP 827-100-66-51

100,00

UZASADNIENIE WYBORU:

 

 

  1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych
  2. Oferta spełnia warunki Specyfikacji warunków zamówienia.
  3. Oferta została uznana za najkorzystniejsze przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

 

Zgodnie z art. 308 ust 3 pkt a) Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertą.

 

  1. RANKING OFERT

Nr oferty

Wykonawca

Ilość uzyskanych punktów w kryterium CENA

1

USUGI TRANSPORTOWE GONERA ZBIGNIEW

RAKOWICE 13A

98-285 WRÓBLEW

NIP 827-100-66-51

100,00

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej

 

Sławomir Janiak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Plik pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
31‑01‑2022 10:03:11
DOKUMENT W FORMACIE.PDF.(ACROBAT READER)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
512KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Szymala , w dniu:  31‑01‑2022 09:53:30
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  31‑01‑2022 09:53:30
Data ostatniej aktualizacji:
31‑01‑2022 14:03:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie