INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dotyczy postępowania pod nazwą: „Sprzedaż wraz z dostawą pelletu drzewnego dla Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach”


Biskupice, dnia 29.11.2022 r.

 

Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach

Biskupice 72

98-200 Sieradz

email: zamowienia.dpsbiskupice@gmail.com; dps@invar.net.pl

skrytka EPUAP: /DPSBiskupice/SkrytkaESP

 

 

Wykonawca:

 

Usługi Transportowe Gonera Zbigniew

Rakowice 13A

98-285 Wróblew

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY :

Dotyczy postępowania pod nazwą: „Sprzedaż wraz z dostawą pelletu drzewnego dla Domu Pomocy Społecznej  w Biskupicach” prowadzonego na podstawie art.275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U. z 2022r., poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej także PZP), o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie art. 3 ustawy PZP

ZP.2710.04.2022

Nr ogłoszenia:       2022/BZP 00449448/01 z dnia 2022-11-21            

ID postępowania : 67e762a4-037c-4dbf-aaad-5dcfdb88a90c

 

  1.  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawyz dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że jako najkorzystniejszą ofertę Zamawiający wybrał:

 

Nr oferty

Wykonawca

Ilość uzyskanych punktów w kryterium CENA

1

USUGI TRANSPORTOWE GONERA ZBIGNIEW

RAKOWICE 13A

98-285 WRÓBLEW

NIP 827-100-66-51

100,00

 

UZASADNIENIE WYBORU:

 

  1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych
  2. Oferta spełnia warunki Specyfikacji warunków zamówienia.
  3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

 

Zgodnie z art. 308 ust 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zawrze w wybranym Wykonawcą umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

W związku z powyższym przewidywany termin podpisania umowy: 05 Grudnia 2022 r.
W sprawie podpisania umowy proszę o kontakt z pracownikiem DPS Biskupice Panią Anną Marciniak Tel. 43 827 46 95 lub 606 937 694, e-mail: amarciniak.dpsbiskupice@gmail.com

 

  1. RANKING OFERT

NUMER OFERTY

Wykonawca

Ilość uzyskanych punktów w kryterium CENA

1

USŁUGI TRANSPORTOWE GONERA ZBIGNIEW

Rakowice 13a

98-285 Wróblew

Nip 827-100-66-51

100,00

2

P.H.U. „WAWRZYNIAK” SKŁAD OPAŁU Marcin Wawrzyniak

Ul. Wojska Polskiego 141D

98-200 Sieradz

NIP 832-183-09-56

90,58

4

Bol-Ann A.T.M. Stelmaszykowie Spółka Komandytowa

Ul. Witkowska 82a

62-200 Gniezno

NIP 784-194-60-40

78,04

5

Pellet Energy Sp. z o. o.

Ul. Polna 29

98-235 Błaszki

NIP 827-228-32-52

 

77,42

 

  1. ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIUE OFERTY

UZASADNIENIE O ODRZUCENIU OFERTY NR 3

Oferta złożona przez Wykonawcę „Węglopasz” Sp. z o.o. jest niezgodna z warunkami zamówienia. Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym oferta Wykonawcy „Węglopasz” Sp. z o.o. jest niezgodna   z wymaganiami oferty, a także nie została sporządzona w sposób zgodny z wymaganiami Zamawiającego.

 

 

 

 

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej

 

Sławomir Janiak

Plik pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
29‑11‑2022 14:59:36
Dokument w formacie .PDF (Acrobat Reader)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
852KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Anna Marciniak , w dniu:  29‑11‑2022 14:23:06
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  29‑11‑2022 14:23:06
Data ostatniej aktualizacji:
29‑11‑2022 15:00:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie