PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2023 AKTUALIZACJA


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok

2

0

2

 

3

 

 

 

Wersja nr

 

 

 

 

2

             

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.07.2023 nr 2023/BZP 00079132/02/P

(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 03.02.2023 nr 2023/BZP 00079132/01/P)1

Zamawiający:

Nazwa: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH

Krajowy numer identyfikacyjny:2 8271500233

Adres: 72

Miejscowość: Biskupice

Kod pocztowy: 98-200

Kraj: Polska

Adres strony internetowej: https://bip-dps.biskupice.spsieradz.finn.pl/

Adres poczty elektronicznej: dps@invar.net.pl

Numer telefonu kontaktowego: +48 438274695

Rodzaj zamawiającego:3 Zamawiający publiczny | jednostka sektora finansów publicznych | jednostka samorządu terytorialnego

       

1.Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

Pozycja Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia4

Orientacyjna wartość zamówienia5

Przewidywany termin wszczęcia postępowania6

Informacje dodatkowe7

Informacja na temat aktualizacji8

1

2

3

4

5

6

7

 

2    .    D    O    S    T    A    W    Y

 

 

 

1.2.1

Dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach od 01 Lipca 2023r. do 31 Grudnia 2023r. z podziałem na części

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

379 484,60 PLN

II kwartał 2023

 

 

1.2.2

Dostawa pelletu drzewnego do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach od 01 Lipca 2023r. do 31 Grudnia 2023r.

Dostawa pelletu drzewnego do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach od sierpnia 2023r. do 31 Grudnia 2023r.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

200 000,00 PLN

II kwartał 2023

 

zmiana pozycji

1.2.3

Dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach od 01 Stycznia 2024r. do 30 Czerwca 2024r. z podziałem na części

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

396 733,90 PLN

IV kwartał 2023

 

 

2.Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Pozycja Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia9

Orientacyjna wartość zamówienia10

Przewidywany termin wszczęcia postępowania11

Informacje dodatkowe12

Informacja na temat aktualizacji13

1

2

3

4

5

6

7

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
909KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Śniegula , w dniu:  26‑07‑2023 13:46:15
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  26‑07‑2023 13:46:15
Data ostatniej aktualizacji:
26‑07‑2023 14:19:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie