Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczy zapytania ofertowego na Dostawy Produktów Leczniczych, Materiałów Opatrunkowych i Środków Pomocniczych Do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach od 1 stycznia 2024 r. 31 grudnia 2024 r.


Biskupice, dnia 21 grudnia 2023r.

 

Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach

Biskupice 72

98-200 Sieradz

email: zamowienia.dpsbiskupice@gmail.com; dps@invar.net.pl

skrytka EPUAP: /DPSBiskupice/SkrytkaESP

Numer sprawy: ZP.2711.06.2023                                        

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje, że:

w zapytaniu ofertowym, nie podlegającemu Ustawie Prawo Zamówień Publicznych w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) oraz działając na podstawie Regulaminu Zamówień Publicznych , których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych (netto), rozstrzygniętym w dniu 21 grudnia 2023 r. – w sprawie:

DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH  I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH

W okresie od 01 STYCZNIA 2024 r. do 31 GRUDNIA 2024 r.

Dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

"FARMAX", SP. Z O.O.,

ul. Ks. Wujaka 2, 92-515 Łódź

NIP: 727-265-12-70; REGON: 100 046 890

APTEKA "KWIATY POLSKIE”

Ul. Grunwaldzka 1B

98-200 Sieradz

Ofertę złożyła jedna firma świadcząca w/w usługi, którą dostarczono do siedziby Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach, Biskupice 72, 98-200 Sieradz

SEKRETARIAT ADMINISTRACJI DPS –  I PIĘTRO PAWILON „B”.

Nr oferty

Nazwa Oferenta

Adres Oferenta

Wartość punktowa

Cena

(maksymalna ilość pkt. 70,00)

Czas realizacji

(maksymalna ilość pkt. 30,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA (maksymalna ilość pkt. 100,00)

 

1

 

„FARMAX"

Sp. z o.o.

ul. Ks. Wujaka 2

92-515 Łódź

Apteka Kwiaty Polskie ul. Grunwaldzka 1B, 98- 200 Sieradz

70,00

30,00

 

       100,00

 

Uzasadnienie wyboru oferty

Oferta złożona przez wybranego Wykonawcę spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Zapytaniu ofertowym wraz z Załącznikami i czasem realizacji dostawy do Zapytania oraz kwota zaproponowana przez oferenta mieści się w wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia. Oferta "FARMAX", Sp. z o. o. APTEKA "KWIATY POLSKIE" uzyskała najwyższą ocenę w kryteriach oceny ofert.

Wykonawca zaproponował w swojej ofercie za realizację całego zakresu zamówienia publicznego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3- Tabele nr 3.1 i 3.2 do Zapytania ofertowego.

CENĘ: WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY (WRAZ Z PODATKIEM VAT W NALEŻNEJ WYSOKOŚCI): 59 590,80 zł

(słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych 80/100)

CZAS REALIZACJI:

Do 30 minut

Informujemy, że w postępowaniu o udzielnie zamówienia nie została odrzucona żadna oferta.

Przewidywany termin podpisania umowy: 28 grudnia 2023 roku.

W sprawie podpisania umowy proszę o kontakt z pracownikiem DPS Biskupice Panią Anną Marciniak tel. 43 827 46 95.

 (-) SŁAWOMIR JANIAK

DYREKTOR

 

Plik pdf Zawiadomienie o wyborze oferty
21‑12‑2023 09:19:17
Dokument w formacie .pdf (Acrobat Reader)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
662KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  21‑12‑2023 09:13:58
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  21‑12‑2023 09:13:58
Data ostatniej aktualizacji:
21‑12‑2023 09:20:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie